Wodór ogrzeje osiedle w Śremie? Podpisano już umowę!

W Muzeum Śremskim oficjalnie podpisano umowę na realizację projektu nowego osiedla z ogrzewaniem wodorowym. Projekt ten opracowuje firma Con-Project Sp. z o.o. we współpracy z SES Hydrogen Energy, w ramach inwestycji Śremskiego TBS Sp. z o.o. oraz Gminy Śrem. Na podstawie tej umowy SES Hydrogen Energy będzie odpowiedzialna za stworzenie projektu pierwszej w Polsce kotłowni wodorowej przeznaczonej do ogrzewania budynków mieszkalnych, wraz z niezbędną infrastrukturą.

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja
Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.
wodór

Podziel się

W roku 2022, w ramach wcześniej zawartego listu intencyjnego, SES Hydrogen i Śremskie TBS wyraziły chęć współpracy w celu dostarczenia technologii zeroemisyjnego kotła wodorowego do ogrzewania planowanego nowego osiedla przy ul. Farnej w Śremie. Ta kotłownia będzie integralną częścią zróżnicowanego systemu grzewczego, dostarczającego ciepło do planowanych 195 mieszkań. Projekt zakłada użycie kotłowni wodorowej opartej na spalaniu wodoru i tlenu, a także instalacji grzewczej obejmującej gruntowe pompy ciepła solanka/woda.

Kotłownia wodorowa - jakie korzyści przyniesie?

Kotłownia wodorowa będzie kluczowym elementem kompleksowego projektu, zapewniając ciepłą wodę do celów użytkowych i centralne ogrzewanie budynków. Jej centrum stanowić będzie kocioł wodorowo-tlenowy wraz z instalacjami przygotowania gazów. Ponadto pełna infrastruktura obejmie moduł generacji wodoru i tlenu z użyciem elektrolizerów, układ przygotowania wody do elektrolizy, moduł magazynowania wodoru i tlenu, układy zasilania i sterowania procesami technologicznymi, oraz wymiany ciepła.

Planowany kocioł wodorowy to pionierskie, w pełni ekologiczne urządzenie grzewcze przystosowane do zastosowań na średnią i dużą skalę. Dzięki wykorzystaniu substratów w postaci wodoru i tlenu oraz zastosowaniu obiegu zamkniętego kocioł ten zapewni eliminację emisji COx, NOx, SOx, a także pyłów. Specjalnie opracowano układ, który może umożliwić częściowy recykling i ponowne wykorzystanie wody, która będzie kierowana z powrotem na elektrolizer. Głównym celem jest osiągnięcie zrównoważonego wykorzystania zasobów wodnych.

Wodór jako paliwo grzewcze - co na to pomysłodawcy?

Co więcej, zastosowanie wodoru w systemie grzewczym dla budynków mieszkalnych przyczyni się do realizacji strategii klimatycznych i środowiskowych na poziomie lokalnym, co poprawi codzienny komfort życia mieszkańców.

“Realizując zadania samorządu i spełniając potrzeby mieszkańców, staramy się podążać za nowoczesnością. Jako gmina wprowadziliśmy wiele inicjatyw, których celem jest poprawa jakości środowiska: dofinansowujemy mieszkańcom wymianę ogrzewania węglowego, pilotażowo uruchomiliśmy inteligentny system gospodarowania odpadami na osiedlu bloków, Śremskie Wodociągi wytwarzają z odpadu polepszacz do gleb, flota komunalnej spółki PGK w 50% zasilana jest LNG/CNG. Osiedle zasilane wodorem to wielki krok w rozwoju systemów ogrzewnictwa budownictwa wielorodzinnego. Jest to projekt o znaczeniu cywilizacyjnym, a perspektywa rozwoju technologii wodorowej przekonuje do przystąpienia do tego nowatorskiego i pionierskiego przedsięwzięcia” – podkreśla Adam Lewandowski, Burmistrz Śremu.

Wodór jest więc rozwiązaniem dla długoterminowego wyzwania związanego z redukcją emisji w sektorze budownictwa.

“Kiedy w ubiegłym roku przystępowaliśmy do współpracy ze Śremskim TBS oraz Gminą Śrem, idea wdrożenia wodoru w dekarbonizacji sektora budynków była wyjątkowo perspektywiczna, ale mało który podmiot w ogóle rozważał taką możliwość. Zaledwie rok później stajemy w obliczu zmienionej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej, która zakłada, że od 2028 r., a więc w perspektywie zaledwie kilku lat, wszystkie nowopowstające budynki muszą być bezemisyjne – mówi Mateusz Sołtysiak, Prezes Zarządu SES Hydrogen Energy. 

Innowacja na skalę europejską

Dodał również, że projekt osiedla wodorowego w Śremie stanowi innowację nie tylko na poziomie krajowym, ale także w skali całej Europy. Zapewnia on osiągnięcie celów regulacyjnych, przy jednoczesnym wywarcie wpływu na niezależność odbiorców ciepła od zmian na rynku energii i paliw.

“Podpisana [...] umowa dotyczy zaprojektowania zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Śremie. Konstrukcja wykonania budynków, jak i zasadniczy sposób ogrzewania, chłodzenia i wentylacji opierają się na znanych technologiach i są zbliżone do już projektowanych przez nas innych budynków mieszkalnych” - zaznacza Ryszard Grzęda, Prezes Zarządu Con-Project Sp. z o. o

Prefabrykaty, system ogrzewania sufitowego, oraz pompy ciepła z gruntowym wymiennikiem to sprawdzone i powszechnie stosowane rozwiązania w wielu kontekstach. To, co stanowiło wyzwanie dla projektantów, to przede wszystkim adaptacja nietypowych rozwiązań projektowych, zwłaszcza w zakresie wykorzystania technologii wodorowej jako instalacji współpracującej z systemem centralnego ogrzewania (CO) i ciepłej wody użytkowej (CWU), opartym na gruntowych pompach ciepła. Rozwiązania te z pewnością wymagają nowatorskiego podejścia.

Źródło: SES Hydrogen.

Zobacz również