Aktualności Aktualności

Wpis na listę ZUM – PORT PC chce większego zaufania do europejskich znaków jakości

Europejskie znaki jakości powinny być, według głosów branży, wystarczającym świadectwem wysokich parametrów energetycznych pompy ciepła i uprawniać do wpisu na listę ZUM na stałe. Jak jest teraz i kiedy się to zmieni?

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja
Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.

Podziel się

  • 14 czerwca w programie Czyste Powietrze zaszły zmiany.
  • Urządzenia grzewcze, na które przeznaczane są dotacje, muszą znajdować się na liście Zielonych Urządzeń i Materiałów.
  • Jeśli pompa ciepła ma europejski znak jakości może pozostać na liście do końca roku. Od początku stycznia na liście zostaną jedynie te urządzenia, które zostały przebadane w akredytowanym laboratorium na terenie UE lub EFTA. 

Od 14 czerwca bieżącego roku, program „Czyste Powietrze” umożliwia dofinansowanie jedynie tych urządzeń, które znajdują się na liście Zielonych Urządzeń i Materiałów (ZUM). Choć do końca roku dopuszcza się wpis na podstawie europejskich znaków jakości, takich jak HP Keymark, EHPA Q i Eurovent, od 1 stycznia 2025 będzie to możliwe jedynie na podstawie badań w akredytowanych laboratoriach. Czy to dobry pomysł? Branża komentuje.

Europejskie znaki jakości a lista ZUM

KONFERENCJA PRASOWA Z UDZIAŁEM PORT PC, SPIUG I APPLIA, WARSZAWA 26 CZERWCA

Europejskie znaki jakości HP Keymark, EHPA Q i Eurovent są uznanymi certyfikatami, które świadczą o wysokich standardach pomp ciepła. Te znaki jakości są powszechnie akceptowane w ramach różnych europejskich programów wsparcia, takich jak niemiecki program BAFA, który jest często cytowany jako wzór w zakresie termomodernizacji. Pompy ciepła z tymi certyfikatami mogą być obecnie dofinansowane w ramach polskiego programu „Czyste Powietrze”.

Jednakże, zgodnie z nowymi regulacjami, od 1 stycznia 2025 roku jedynym kryterium dopuszczenia do listy ZUM będą wyniki badań przeprowadzonych w akredytowanych laboratoriach na terenie UE lub EFTA. To oznacza, że urządzenia, które posiadają tylko europejskie znaki jakości, ale nie przeszły dodatkowych testów, nie będą już kwalifikować się do dofinansowania.

Decyzja budzi kontrowersje

Pomimo tego, że organizacje takie jak Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) oraz Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych (SPIUG) popierały ideę trwałego wpisania pomp ciepła na listę ZUM na podstawie zarówno znaków jakości, jak i wyników badań, podjęto decyzję o zmianie kryteriów. Ta decyzja ma według NFOŚiGW zapewnić, że publiczne pieniądze będą wydawane na urządzenia najwyższej jakości, które przeszły rygorystyczne testy.

PORT PC, SPIUG oraz APPLiA (Związek Producentów AGD i HVAC) wyrażają swoje obawy, że wykluczenie pomp ciepła posiadających europejskie znaki jakości może ograniczyć swobodę wyboru, zwiększyć koszty i zmniejszyć dostępność takich urządzeń na rynku. Twierdzą oni, że znaki jakości HP Keymark, EHPA Q oraz Eurovent są w pełni zgodne z europejskimi normami EN 14825 i EN 14511 i oferują porównywalny poziom zaufania jak badania w akredytowanych laboratoriach. Kwerenda dotycząca znaku jakości HP Keymark, przeprowadzona przez PORT PC w kwietniu, potwierdziła jego wiarygodność.