Wymagania pompy ciepła – zład wody, temperatura i regulacja. Co trzeba wiedzieć?

Podczas szkolenia w ramach cyklu Webinarowa Środa, który prowadzi redakcja GLOBENERGIA, Adam Minikowski, który pełni funkcję Menedżera Produktu ds. Odnawialnych Źródeł Energii w firmie NIBE-BIAWAR, omówił istotne aspekty związane z rolą bufora ciepła w instalacjach z pompą ciepła. Poniżej przedstawiamy główne wnioski z tego wydarzenia. Jakie wymagania mają pompy ciepła?

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja
Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.
pompy ciepła

Podziel się

  • Dla pompy ciepła ważny jest odpowiedni zład wody. Nie w każdej pompie wynosi tyle samo!
  • Pompy ciepła pracują głównie na różnicy temperatury rzędu 3-5°C. Co to tak naprawdę znaczy?
  • Dla pompy ciepła regulacja ilościowo-jakościowa.

Instalacja grzewcza dla pompy ciepła musi spełniać konkretne kryteria, które wpływają na jej wydajność i stabilność pracy. Zapewnienie odpowiednich warunków pracy jest kluczowe dla efektywnego działania pompy ciepła. Jednym z kluczowych czynników jest minimalny przepływ wody w instalacji, który ma istotne znaczenie dla jej prawidłowego funkcjonowania.

“Pompa ciepła jest urządzeniem grzewczym bardzo wrażliwym na niewłaściwe parametry przepływu wody w instalacji. Dlatego każdy producent podaje minimalne wymagania co do przepływu. Najczęściej te informacje znajdziemy w dokumentacji techniczno-ruchowej” – wyjaśnia ekspert Adam Minikowski.

Pompy ciepła i zład wody

Oprócz minimalnych wymagań dotyczących przepływu istotne jest także zwrócenie uwagi na zład wody, czyli ilość wody w całej instalacji. Jakiej wartości powinniśmy się spodziewać? Dla pomp inwerterowych najczęściej wynosi to około 10 litrów na każdy kilowat mocy grzewczej. Natomiast dla pomp typu on/off jest to około 20 litrów na każdy kilowat. Zazwyczaj maksymalna wartość zładu nie jest bezpośrednio określana w dokumentacji technicznej urządzeń. Niemniej jednak nasz ekspert wskazuje, że graniczna wartość to zwykle około 50 litrów na każdy kilowat mocy. Przekroczenie tej wartości może negatywnie wpłynąć na wydajność instalacji.

Temperatura a pompy ciepła

Pompa ciepła jest urządzeniem pracującym przy stałej różnicy temperatur zasilania i powrotu czynnika roboczego (ΔT) na skraplaczu. Dla stabilnej pracy urządzenia kluczowa jest niska wartość tej różnicy temperatur. Ekspert wyjaśnia także, czym jest regulacja ilościowo-jakościowa.

“Utrzymanie niskiej wartości ΔT zapewnia wysoką efektywność pracy pompy ciepła i uzyskiwała wyższe współczynniki COP. [...] Dla zapewnienia stałej wartości ΔT reguluje się przepływ po stronie skraplacza i ustala odpowiednią wartość temperatury zasilania. Dobrze skonstruowane pompy ciepła zapewniają możliwość regulacji tego przepływu” – wyjaśnił w trakcie webinaru Adam Minikowski.

Jedną z opcji ustalenia minimalnego wymaganego przepływu jest wykorzystanie poniższego wzoru. Wzór ten wykorzystuje moc grzewczą urządzenia (Q), ciepło właściwe wody (cw) oraz różnicę temperatur na skraplaczu (ΔT) do przeprowadzenia obliczeń. Dobrze zapamiętać, że większość pomp ciepła pracuje na różnicach temperatur rzędu 3-5°C.

Źródło: Webinarowa Środa – GLOBENERGIA.

Regulacja przepływu

Warto wiedzieć, że istnieje kilka metod regulacji przepływu wody w instalacjach. Dla instalatora to kluczowa informacja, gdyż wybór metody regulacji determinuje kontrolę nad różnymi parametrami. Jedną z powszechnie stosowanych technik jest regulacja ilościowa, często wykorzystywana w starszych systemach ogrzewania opartych na kotłach stałopalnych. W takich systemach kontroluje się przepływ poprzez dostosowywanie ustawień na głowicach termostatów grzejników, co wpływa na ilość ciepła dostarczanego przez urządzenie.

pompy ciepła
Źródło: Webinarowa Środa – GLOBENERGIA.

Inną popularną metodą regulacji jest regulacja jakościowa, gdzie kontroluje się różnicę temperatury między czynnikiem grzewczym na wejściu a wyjściu z systemu. W ten sposób reguluje się przepływy m.in. w kotłach gazowych. W ich przypadku regulacja polega na dostosowaniu temperatury zasilania instalacji grzewczej względem wartości temperatury zewnętrznej powietrza (tzw. regulacja pogodowa). 

pompy ciepła
Źródło: Webinarowa Środa – GLOBENERGIA.

Regulacja w instalacji z pompą ciepła

W systemach pomp ciepła stosuje się regulację mieszaną, czyli ilościowo-jakościową

pompy ciepła
Źródło: Webinarowa Środa – GLOBENERGIA.

W tego rodzaju instalacji kontrolujemy nie tylko przepływ, ale także wartość ΔT. Celem jest osiągnięcie optymalnej różnicy temperatur czynnika roboczego, która jest zarówno jak najniższa, jak i najbardziej efektywna dla pracy pompy ciepła.

Źródło: Webinarowa Środa – GLOBENERGIA.

Zobacz również