Wymiana ogrzewania w programie Czyste Powietrze w 2023. Możliwe nawet 100% dopłaty!

Program Czyste Powietrze to bez wątpienia największy projekt proekologiczny w Polsce. Od nowego roku wchodzą w życie nowe zasady, które podnoszą wysokości dopłat, a także mają za zadanie zachęcić Polaków kompleksowej termomodernizacji. Jedną ze zmian jest podniesienie maksymalnych dotacji dla wybranych kosztów kwalifikowanych, a także zwiększenie ich intensywności. Ma to pozwolić beneficjentom na zwiększenie efektywności energetycznej budynku niższym wkładem własnym.

Zdjęcie autora: Michał Jakubiec
Zdjęcie autora: Michał Jakubiec

Michał Jakubiec

Redaktor TERMOMODERNIZACJA.PL
czyste powietrze

Podziel się

Beneficjenci, we wszystkich trzech częściach programu, będą mogli otrzymać dofinansowanie tak jak dotychczas na szereg rozwiązań służących dociepleniu budynku i wymianie źródła ciepła wraz z np. modernizacją CO i CWU, montażem wentylacji z rekuperacją oraz zamontowaniem mikroinstalacji fotowoltaicznej. Co więcej, wnioskując można ubiegać się o dodatkowe pieniądze z uwagi na chęć przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji. O najważniejszych zmianach pisaliśmy w artykule: Nowe kwoty dofinansowania w programie Czyste Powietrze! Będzie można otrzymać nawet 135 tys. zł

Dofinansowanie audytu energetycznego w programie Czyste Powietrze

Nowością będzie dopłata do przeprowadzenia audytu energetycznego. Jej wartość nie będzie wliczana do limitu maksymalnej wartości dofinansowania określonej dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć w ramach każdej części programu Czyste Powietrze. Wsparcie finansowe na potrzeby audytu będzie wynosić 100% kosztów kwalifikowanych (maksymalnie 1 200 zł). 

Podstawowy poziom dofinansowania

W ramach podstawowego poziomu dofinansowania na tzw. głęboką termomodernizację z instalacją fotowoltaiczną będzie można ubiegać się nawet o 66 tys. zł. Na nowych zasadach będzie on kierowany do osób, których roczny dochód nie przekracza 135 tys. zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania, czyli procent faktycznie poniesionych kosztów netto dla poszczególnych inwestycji termomodernizacyjnych. Niżej wymienione dotyczą podstawowego poziomu dofinansowania.

100% 

 • audyt energetyczny (max 1 200 zł) - nie jest wliczany do kwoty dopłaty

55% 

 • podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem (max 12 200 zł)
 • pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej (max 19 400 zł)
 • gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej (max 28 000 zł)

45%

 • kotłownia gazowa (max 8 300 zł)
 • kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie (max 9 000 zł)
 • kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie (max 9 100 zł)

40%

 • pompa ciepła powietrze/woda (max 12 600 zł)
 • pompa ciepła powietrze/powietrze (max 4 400 zł)
 • kocioł gazowy kondensacyjny (max 6 100 zł)
 • kocioł olejowy kondensacyjny (max 7 400 zł)
 • ogrzewanie elektryczne (max 5 600 zł)
 • kocioł zgazowujący drewno (max 6 600 zł)
 • kocioł na pellet drzewny (max 5 600 zł)
 • instalacja CO i CWU (max 8 100 zł)
 • wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (max 6 700 zł)
 • mikroinstalacja fotowoltaiczna (max 6 000 zł)

Podwyższony poziom dofinansowania w programie Czyste Powietrze 3.0

Podwyższony poziom dofinansowania pozwala ubiegać się na jeszcze większe środki na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji. Będzie można otrzymać nawet 99 tys. złotych! Beneficjentami tego poziomu mogą zostać osoby, których miesięczny dochód nie przekracza:

 • 1894 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych,
 • 2651 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych. 

Ile pieniędzy można otrzymać na poszczególne źródła ciepła i przydomową instalację fotowoltaiczną? Jakie maksymalne intensywności dofinansowania charakteryzują podwyższony poziom w programie Czyste Powietrze?

100% 

 • audyt energetyczny (max 1 200 zł) - nie jest wliczany do kwoty dopłaty

80% 

 • podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem (max 17 800 zł)
 • pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej (max 28 100 zł)
 • gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej (max 40 700 zł)

70%

 • kotłownia gazowa (max 13 900 zł)
 • kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie (max 14 700 zł)
 • kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie (max 14 300 zł)
 • pompa ciepła powietrze/woda (max 22 000 zł)
 • pompa ciepła powietrze/powietrze (max 7 800 zł)
 • kocioł gazowy kondensacyjny (max 10 700 zł)
 • kocioł olejowy kondensacyjny (max 13 000 zł)
 • ogrzewanie elektryczne (max 9 700 zł)
 • kocioł zgazowujący drewno (max 11 700 zł)
 • kocioł na pellet drzewny (max 9 700 zł)
 • instalacja CO i CWU (max 14 300 zł)
 • wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (max 11 700 zł)
 • mikroinstalacja fotowoltaiczna (max 9 000 zł)

100% dopłaty! Najwyższy poziom dofinansowania

Najwyższy poziom dofinansowania umożliwia gruntowną termomodernizację tym, których budynki najbardziej jej potrzebują. W ramach tego mechanizmu można wnioskować o 135 tys. zł na kompleksowe działania związane z efektywnością energetyczną budynku. Beneficjentami najwyższego poziomu dofinansowania programu Czyste Powietrze mogą zostać osoby, których miesięczny dochód nie przekracza:

 • 1 090 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych,
 • 1 526 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych. 

W tym przypadku intensywność dopłaty wszędzie równa jest 100%. Ile można więc maksymalnie otrzymać pieniędzy?

100% 

 • audyt energetyczny (max 1 200 zł) - nie jest wliczany do kwoty dopłaty
 • podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem (max 22 200 zł)
 • pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej (max 35 200 zł)
 • gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej (max 50 900 zł)
 • pompa ciepła powietrze/woda (max 31 500 zł)
 • pompa ciepła powietrze/powietrze (max 11 100 zł)
 • kocioł gazowy kondensacyjny (max 15 300 zł)
 • kocioł olejowy kondensacyjny (max 18 500 zł)
 • kotłownia gazowa (max 18 500 zł)
 • kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie (max 20 400 zł)
 • kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie (max 20 400 zł)
 • ogrzewanie elektryczne (max 13 900 zł)
 • kocioł zgazowujący drewno (max 16 700 zł)
 • kocioł na pellet drzewny (max 13 900 zł)
 • instalacja CO i CWU (max 20 400 zł)
 • wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (max 16 700 zł)
 • mikroinstalacja fotowoltaiczna (max 15 000 zł)
Źródło: NFOŚiGW.

Zmiany wartości kosztów kwalifikowanych

Jak podkreśla NFOŚiGW, w programie urealniono wartości poszczególnych kosztów kwalifikowanych poprzez podniesienie maksymalnych kwot dotacji dla poszczególnych elementów finansowanych, a także maksymalnych kwot dotacji dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć. 

Utrzymano także kierunek odpowiednio wyższej intensywności dofinansowania do zakupu i montażu najbardziej efektywnych energetycznie rozwiązań.

Źródło: NFOŚiGW, Twitter.

Zobacz również