Wymiana okien i drzwi – dofinansowanie w programie Czyste Powietrze w 2023 roku

Dofinansowanie do wymiany okien i drzwi w ramach programu Czyste Powietrze w 2023 roku jest jeszcze bardziej korzystne. Na jakie pieniądze możemy liczyć? Jakie wymagania muszą spełnić okna i drzwi? Sprawdzamy!

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.

Od 2023 roku w programie Czyste Powietrze obowiązują nowe progi dochodowe, które sprawiają, że więcej osób może ubiegać się o dotacje na przeprowadzenie termomodernizacji. Przypomnijmy nowe kwoty.

Podstawowy poziom dofinansowania:

 • roczny dochód wnioskodawcy poniżej 135 tys. zł.

Podwyższony poziom dofinansowania:

 • miesięczny dochód do 1 894 zł/os. w gospodarstwie wieloosobowym,
 • miesięczny dochód do 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym. 

Najwyższy poziom dofinansowania:

 • miesięczny dochód do 1 090 zł/os. w gospodarstwie wieloosobowym,
 • miesięczny dochód do 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym. 

Kwoty dotacji na okna i drzwi w programie Czyste Powietrze

Maksymalna kwota dotacji zależy od beneficjenta, ponieważ koszty wymiany stolarki okiennej i drzwiowej nie mają limitu kwotowego. Podana natomiast jest intensywność dofinansowania, czyli procentowy udział w poniesionych kosztach netto. Ile i na co można otrzymać pieniądze?

Podstawowy poziom dofinansowania:

 • 40% - stolarka okienna, stolarka drzwiowa, bramy garażowe.

Podwyższony poziom dofinansowania:

 • 70% - stolarka okienna, stolarka drzwiowa, bramy garażowe.

Najwyższy poziom dofinansowania:

 • 100% - stolarka okienna, stolarka drzwiowa, bramy garażowe.

W powyższych przypadkach chodzi jednak o kwoty NETTO, więc nawet w przypadku 100% dofinansowania konieczne jest pokrycie kosztów podatku VAT.

Wymiana okien i drzwi w programie Czyste Powietrze

Środki z programu należy przeznaczyć na zakup i/lub montaż materiałów budowlanych. W przypadku okien możemy otrzymać dofinansowanie na:

 • okna/drzwi balkonowe, 
 • okna połaciowe, 
 • powierzchnie przezroczyste nieotwieralne,
 • systemy montażowe.

W ramach dotacji do stolarki drzwiowej możliwe jest uzyskanie środków na montaż i zakup drzwi zewnętrznych oddzielających budynek jednorodzinny/lokal mieszkalny w budynku jednorodzinnym od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż). Dofinansowaniu podlegają także bramy garażowe

W trzech wymienionych powyżej przypadkach dotowany jest również zakup i montaż materiałów budowlanych w celu przeprowadzenia koniecznych prac towarzyszących. 

Ocieplenie - wymagania techniczne w programie Czyste Powietrze

Zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej dopuszcza się jedynie w przypadku wymiany w pomieszczeniach ogrzewanych. Zakupione i zamontowane okna, drzwi zewnętrzne, bramy garażowe muszą spełniać wymagania techniczne dla przenikalności cieplnej. Określa to rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.), obowiązujące od 31 grudnia 2020 roku. 

Źródło: isap.gov.pl

Okna i drzwi powinny więc spełniać warunki zawarte w kolumnie dla 2021 roku. Podczas zakupu okna koniecznie zwróćmy uwagę na współczynnik U. Im niższy, tym mniejsze straty ciepła, co w konsekwencji przełoży się na niższe rachunki za ogrzewanie.

Źródło: czystepowietrze.gov.pl

Zobacz również