Wymiana okien i drzwi – jakie dotacje w 2024 roku?

W Polsce mamy do dyspozycji wiele dotacji na termomodernizację, w tym na wymianę okien i drzwi. Wsparcie finansowe na przeprowadzenie wymiany okien i drzwi w 2024 roku można uzyskać w ramach inicjatywy Czyste Powietrze, Ciepłe Mieszkanie, a także ulgi termomodernizacyjnej. Jakie środki finansowe możemy otrzymać? Jakie kryteria muszą spełniać nowe okna i drzwi w tych programach? Wymiana okien i drzwi na nowe wcale nie musi być trudna!

Zdjęcie autora: Michał Jakubiec
Zdjęcie autora: Michał Jakubiec

Michał Jakubiec

Redaktor TERMOMODERNIZACJA.PL
Wymiana okien i drzwi - czy jest trudna do sfinansowania? W jaki sposób możemy zmniejszyć koszty inwestycji? Sprawdź już teraz!

Podziel się

 • W 2024 roku istnieje szereg dostępnych dotacji na wymianę okien i drzwi w Polsce, w tym programy takie jak Czyste Powietrze, Ciepłe Mieszkanie oraz ulga termomodernizacyjna.
 • W programie Czyste Powietrze wysokość dotacji zależy od dochodu, a procentowy udział w kosztach netto może wynieść od 40% do 100%.
 • Program Ciepłe Mieszkanie, skoncentrowany na demontażu starych i zakupie ekologicznych urządzeń grzewczych, również oferuje wsparcie na wymianę stolarki okienno-drzwiowej. Dotacje mogą sięgać nawet do 95% kosztów kwalifikowanych.

Zacznijmy od programu Czyste Powietrze, w którym od początku 2023 roku wprowadzono nowe progi dochodowe. Poszerzono tym samym grono osób uprawnionych do starania się o dotację na termomodernizację. Przypominamy obowiązujące progi dochodowe:

Podstawowy poziom dofinansowania:

 • roczny dochód wnioskodawcy poniżej 135 tys. zł.

Podwyższony poziom dofinansowania:

 • miesięczny dochód do 1 894 zł/os. w gospodarstwie wieloosobowym,
 • miesięczny dochód do 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym. 

Najwyższy poziom dofinansowania:

 • miesięczny dochód do 1 090 zł/os. w gospodarstwie wieloosobowym,
 • miesięczny dochód do 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym. 

Wymiana okien i drzwi - ile dostanę w programie Czyste Powietrze?

Wysokość dotacji jest uzależniona od indywidualnej sytuacji beneficjenta, ponieważ koszty związane z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej nie podlegają ograniczeniom kwotowym. Określono natomiast poziom dofinansowania, wyrażony procentowo, który obejmuje udział finansowy w poniesionych kosztach netto. Jakie są dostępne kwoty i na jakie wydatki można otrzymać wsparcie finansowe?

Podstawowy poziom dofinansowania:

 • 40% - stolarka okienna, stolarka drzwiowa, bramy garażowe.

Podwyższony poziom dofinansowania:

 • 70% - stolarka okienna, stolarka drzwiowa, bramy garażowe.

Najwyższy poziom dofinansowania:

 • 100% - stolarka okienna, stolarka drzwiowa, bramy garażowe.

W powyższych przypadkach chodzi jednak o kwoty NETTO, więc nawet w przypadku 100% dofinansowania konieczne jest pokrycie kosztów podatku VAT.

Środki z programu należy przeznaczyć na zakup i/lub montaż materiałów budowlanych. W przypadku okien możemy otrzymać dofinansowanie na:

 • okna/drzwi balkonowe, 
 • okna połaciowe, 
 • powierzchnie przezroczyste nieotwieralne,
 • systemy montażowe.

W ramach dotacji na stolarkę drzwiową istnieje możliwość uzyskania środków na zakup i montaż drzwi zewnętrznych, które oddzielają budynek jednorodzinny lub lokal mieszkalny w budynku jednorodzinnym od nieogrzewanej przestrzeni, lub otoczenia zewnętrznego, obejmując również koszty demontażu. Dotacją objęte są również bramy garażowe.

W trzech wymienionych powyżej przypadkach dotowany jest również zakup i montaż materiałów budowlanych w celu przeprowadzenia koniecznych prac towarzyszących. 

Okna i drzwi w programie Ciepłe Mieszkanie 

Program Ciepłe Mieszkanie nastawiony jest na demontaż starego i zakup ekologicznego urządzenia grzewczego w budynkach wielorodzinnych, w tym w lokalach mieszkalnych, które w takich obiektach się znajdują. W ramach II naboru można uzyskać wsparcie, podobnie jak w I naborze, na wymianę stolarki okienno-drzwiowej. Kto może pozyskać środki? Potencjalnych beneficjentów możemy podzielić na dwie grupy: osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe. Progi dochodowe z kolei są identyczne, jak w programie Czyste Powietrze.

 • Podstawowy poziom
  • roczny przychód wnioskodawcy do 135 tys. zł,
  • dotacja 30% kosztów kwalifikowanych (maks. 16,5 tys. zł),
  • dotacja 35% kosztów kwalifikowanych w najbardziej zanieczyszczonych gminach (maks. 19 tys. zł).
 • Podwyższony poziom
  • miesięczny dochód na osobę do 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym, do 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
  • dotacja 60% kosztów kwalifikowanych (maks. 27,5 tys. zł),
  • dotacja 65% kosztów kwalifikowanych w najbardziej zanieczyszczonych gminach (maks. 29,5 tys. zł).
 • Najwyższy poziom
  • miesięczny dochód na osobę do 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym, do 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
  • dotacja 90% kosztów kwalifikowanych (maks. 41 tys. zł),
  • dotacja 95% kosztów kwalifikowanych w najbardziej zanieczyszczonych gminach (maks. 43,9 tys. zł).

W przypadku tych pierwszych wymiana okien i drzwi jest nieobowiązkowa, ale możliwa tylko w przypadku jednoczesnej wymiany źródła ciepła. W przypadku wspólnot możliwe jest uzyskanie środków na taką inwestycję bez konieczności modernizacji kotłowni. Wówczas można otrzymać dotację w wysokości maksymalnie 60% kosztów kwalifikowanych - do 150 tys. zł! O wymianie źródła ciepła w ramach różnych programów dotacyjnych pisaliśmy w artykule: Ogrzewanie – sposoby dofinansowania w 2024 roku. Znajdziecie tam naturalnie wzmiankę o programie Ciepłe Mieszkanie.

Wymiana okien i drzwi - wymagania techniczne

W przypadku programów Czyste Powietrze i Ciepłe Mieszkanie montaż nowych okien i drzwi możliwy jest tylko w pomieszczeniach ogrzewanych. Okna, drzwi zewnętrzne i bramy garażowe, które zostaną nabyte i zamontowane, muszą spełniać określone normy techniczne dotyczące przenikalności cieplnej. Te wymagania są ustalone przez rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych dla budynków i ich usytuowania (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.), obowiązujące od 31 grudnia 2020 roku.

Ulga termomodernizacyjna

W ramach ulgi termomodernizacyjnej możemy skorzystać z odliczenia od podatku PIT. Ulga obejmuje wyłącznie właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Szerzej o tym pisaliśmy w artykule: Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej w 2024 roku?

Oczywiście w ramach ulgi możliwe jest odliczenie wydatków poniesionych na poczet wymiany starych okien i drzwi. Katalog materiałów budowlanych, urządzeń i usług wymienia następujące inwestycje: okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne. Zestaw ten wygląda tożsamo z tym wyróżnionym w kosztach kwalifikowanych w programie Czyste Powietrze.

Kwocie odliczenia podlegają także usługi, czyli koszty robocizny. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tys. zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach, których jesteś właścicielem lub współwłaścicielem. Podkreślmy, że małżonkowie w ramach preferencji mogą odliczyć dwukrotność wspomnianej sumy, czyli 106 tys. zł. Przeprowadziłeś termomodernizację, ale nie wiesz, czy inne wydatki również podlegają uldze? Sprawdź inne w materiale: Co można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej w 2024 roku?

Źródła: NFOŚiGW, e-pity.pl, podatki.gov.pl.

Zobacz również