Zakaz spalania węgla w Warszawie, ale czy na pewno?

Od niedzieli, czyli od 1 października obowiązuje w Warszawie zakaz spalania węgla w piecach oraz kominkach. To wynik nowej wersji uchwały antysmogowej dla Mazowsza, którą władze województwa i miasta podpisały jeszcze w 2020 roku. Czy za złamanie zakazu grożą zatem wysokie grzywny? 

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja
Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.
zakaz spalania węgla w Warszawie?!

Podziel się

Zgodnie z nowelizacją uchwały antysmogowej, począwszy od 1 października 2023 roku, w Warszawie obowiązuje zakaz spalania węgla i paliw stałych węglopochodnych. Te przepisy zostaną rozszerzone na powiaty podwarszawskie od 1 stycznia 2028 roku. Osoby naruszające te regulacje mogą być ukarane mandatem w wysokości do 500 zł, a nawet grzywną wynoszącą 5 tys. zł.

Nie jest to tak rygorystyczna zmiana w porównaniu do tej w Krakowie. Istnieją bowiem wyjątki do zakazu, których odsetek może nie być wcale mały. Na specjalnych zasadach działają:

 • kotły na węgiel spełniające wymogi tzw. ekoprojektu, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 czerwca 2022,
 • kotły na węgiel spełniające wymagania określone dla klasy 5, których eksploatacja rozpoczęła się przed 10 listopada 2017 r. Właściciele mają możliwość palenia w nich węglem do końca ich żywotności.

Co więcej, uchwała nie zakazuje spalania drewna w kominkach i kotłach.

Przed stolicą jeszcze długa droga

Z przeprowadzonych inwentaryzacji wynika, że na obszarze Mazowsza konieczna jest wymiana ponad 600 tysięcy urządzeń grzewczych, w tym kotłów, kominków i pieców kaflowych. W okresie od 2021 do 2022 roku na terenie województwa mazowieckiego dokonano wymiany ponad 47 tysięcy kotłów. Aby osiągnąć założony cel trwałej poprawy jakości powietrza na Mazowszu do 2026 roku, konieczne będzie roczne wymienianie około 83 tysięcy kotłów.

W Warszawie wciąż pozostaje ponad 4 tysiące przestarzałych pieców, które wymagają wymiany. Mieszkańcy mają możliwość ubiegania się o dotacje miejskie, które pomogą w zlikwidowaniu tych pieców. Dzięki finansowemu wsparciu ze strony miasta udało się do tej pory zredukować liczbę starych pieców w mieszkania prywatnych o ponad 3,8 tysiąca i w mieszkaniach komunalnych o 1,7 tysiąca sztuk.

Dotacja na wymianę kopciucha w Warszawie

Warszawa od 2017 roku udziela wsparcia finansowego mieszkańcom w procesie zastępowania przestarzałych urządzeń grzewczych bardziej ekologicznymi źródłami ciepła. Działania te są realizowane na podstawie tzw. uchwały dotacyjnej, która umożliwia uzyskanie dotacji na projekty modernizacji kotłowni.

W ramach warszawskiego programu dotacji na modernizację kotłowni mogą skorzystać różne podmioty. Możemy do nich zaliczyć:

 • osoby fizyczne,
 • wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,
 • przedsiębiorcy,
 • stowarzyszenia i fundacje,
 • jednostki samorządowe na poziomie gminy i powiatu.

Dofinansowanie można wykorzystać na wymianę starych pieców na bardziej przyjazne dla środowiska źródła ogrzewania. Program warszawski dotacji obejmuje więc możliwość:

 • instalacji pomp ciepła;
 • instalacji ogrzewania elektrycznego;
 • przyłączenia nieruchomości do sieci ciepłowniczej;
 • instalacji kotła gazowego.

Dodatkowo mieszkańcy, którzy zdecydują się na wyeliminowanie kopciucha, mogą otrzymać wsparcie finansowe na odnawialne źródła energii, takie jak:

 • kolektory słoneczne,
 • instalacje fotowoltaiczne,
 • turbiny wiatrowe.

Jednak te źródła energii muszą współpracować z nowym, ekologicznym źródłem ogrzewania.

W przypadku wniosków obejmujących jednocześnie wymianę kopciucha i instalację odnawialnych źródeł energii, które współpracują z nowym, ekologicznym źródłem ciepła (np. panele fotowoltaiczne, które dostarczają energię elektryczną do pompy ciepła), mieszkańcy mogą liczyć na wyższe dotacje, wynoszące 70% kosztów inwestycji.

Zakaz spalania węgla a zdrowie

Jakość powietrza ma istotny wpływ na zdrowie i życie ludzi. Statystyki pokazują, że co piąty zgon na całym świecie jest skutkiem zanieczyszczenia powietrza. W samym Mazowszu rocznie przyczynia się to do śmierci od 4 do 6 tysięcy osób. Dodatkowo koszty miesięczne związane z leczeniem chorób spowodowanych zanieczyszczeniami powietrza oraz straty w pracy wynoszą aż 800 zł na każdego mieszkańca tego województwa.

Źródło: Urząd Miasta Warszawa, warszawa.naszemiasto.pl

Zobacz również