Aktualności Aktualności

Zbyt mały nacisk na efektywność energetyczną budynków! Apel do resortu klimatu i środowiska!

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) rozpoczęło w czerwcu 2023 r. zbieranie opinii w ramach prekonsultacji aktualizacji strategicznych dokumentów państwowych związanych z energetyką i klimatem, takich jak Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu (KPEiK) oraz Polityka Energetyczna Polski do 2040 (PEP 2040). Planuje się opublikowanie tych zaktualizowanych dokumentów przez MKiŚ w czwartym kwartale tego roku, po czym rozpocznie się dalszy proces konsultacyjny. Z tego powodu organizacje pozarządowe wystosowały apel do szefowej resortu klimatu Anny Moskwy, którego tematem jest zwiększenie nacisku na efektywność energetycznej budynków. Czy efektywność energetyczna budynków jest zagrożona?

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja
Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.
efektywność energetyczna - apel

Podziel się

W dokumencie opublikowanym na stronie Fala Renowacji pojawił się Apel Organizacji Pozarządowych do Minister Anny Moskwy dotyczący uwzględnienia wagi poprawy efektywności energetycznej budynków w transformacji energetycznej państwa, czytamy:

“Jako grupa organizacji pozarządowych [...] apelujemy o to, aby kluczowe dokumenty strategiczne państwa, które zdefiniują ścieżkę transformacji energetycznej, odpowiednio uwzględniały zarówno wagę, jak i wielowymiarowe korzyści wynikające z poprawy efektywności energetycznej i zarządzania energią, w szczególności w sektorze budynków. Jest to jedno z największych wyzwań infrastrukturalnych stojących przed Polską, ale jednocześnie warunek racjonalnej finansowo i społecznie sprawiedliwej transformacji energetycznej kraju”

Potrzeba aktualizacji strategii

Poprawa efektywności energetycznej oraz skuteczne zarządzanie energią w budynkach stanowią kluczowy element udanej i sprawiedliwej transformacji energetycznej. To istotny aspekt, który należy właściwie uwzględnić w dokumentach państwowych, takich jak aktualizacja KPEiK i PEP2040. Dzięki takim działaniom mieszkańcy oraz firmy będą w stanie znacząco obniżyć długoterminowe koszty związane z ogrzewaniem i dostawą energii elektrycznej do budynków.

“Jak wskazują opracowania eksperckie, obniżenie zapotrzebowania na ciepło o 36%, dzięki modernizacji energetycznej budynków, pozwoli państwom Unii Europejskiej na oszczędność rzędu 3,6 bilionów euro w ciągu 20 lat w porównaniu do scenariusza, w którym konieczne byłyby inwestycje w dodatkowe moce wytwórcze w kontekście postępującej elektryfikacji” - czytamy w apelu.

Samo unowocześnienie tradycyjnego oświetlenia w budynkach Europy Środkowo-Wschodniej, aby spełniało standardy zintegrowanego oświetlenia LED, może prowadzić do oszczędności na poziomie 39,4 TWh. Jednocześnie to działanie pozwala na redukcję emisji CO2 o 19 milionów ton i oszczędność 16,4 miliarda euro rocznie. 

Co więcej, zgodnie z analizami ekspertów, inwestycje w efektywność energetyczną oraz ograniczenie zapotrzebowania na energię są znacznie mniej kosztowne niż generowanie tej samej ilości energii, zarówno przy obecnych źródłach energii, jak i przy użyciu odnawialnych źródeł. Poprawa efektywności energetycznej i zarządzania energią jest zdecydowanie bardziej opłacalna niż budowa nowych mocy wytwórczych. Ponadto ma także pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy, szczególnie na poziomie lokalnym.

Efektywność energetyczna to klucz do sukcesu w procesie dekarbonizacji

Z tego powodu efektywność energetyczna i zarządzanie energią w budynkach są koniecznymi warunkami do skutecznej dekarbonizacji innych sektorów, np. ciepłownictwa. Pozwoli również na optymalizację rozwoju sieci elektroenergetycznych oraz efektywną alokację zaoszczędzonej energii, w tym na potrzeby elektryfikacji sektorów takich jak ogrzewanie budynków, przemysł czy transport, stanowią fundament racjonalnej ekonomicznie transformacji energetycznej kraju oraz zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego. Dlatego organizacje pozarządowe apelują o właściwe uwzględnienie tego aspektu w strategicznych dokumentach, które kształtują ramy tej transformacji. 

“Apelujemy o to, aby ten fakt był odpowiednio uwzględniony w dokumentach strategicznych tworzących ramy tej transformacji, a także aby dokumenty te zawierały odpowiednie dane i analizy wskazujące na potencjał i wielowymiarowe korzyści z poprawy efektywności energetycznej i zarządzania energią w budynkach, zarówno dla społeczeństwa, jak i polskiej gospodarki” - czytamy w apelu.

Apel podpisali: Fala Renowacji, Fundacja Stocznia, Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, Habitat for Humanity Poland, Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Instytut Reform, Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej, Narodowa Agencja Poszanowania Energii, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC, Polska Zielona Sieć, Stowarzyszenie SAPE, Global Compact Network Poland, Związek Pracodawców Producentów Materiałów Dla Budownictwa. 

Źródło: Fala Renowacji.