Zdrowy klimat w pomieszczeniach powinien iść w parze z efektywnością energetyczną.

velux konf

To główny wniosek z konferencji pod nazwą „Healthy Building Day” (Dzień zdrowego domu), która odbyła się 24 marca, w Brukseli. Jest on oparty na danych naukowych dotyczących zdrowia i samopoczucia w budynkach, uzyskanych w ramach programu VELUX Model Home 2020.

 
Konferencja „Healthy Building Day” była okazją do przyjrzenia się bliżej temu, jak zapewnić 80 milionom Europejczyków, którzy obecnie mieszkają w niezdrowych i zawilgoconych budynkach, zdrowy klimat i dostęp do świeżego powietrza oraz światła dziennego. Zrównoważone budownictwo nigdy nie oznacza wyboru między wygodą a efektywnością energetyczną. Należy zawsze znaleźć rozwiązania korzystne zarówno dla naszej planety, jak i jej mieszkańców.
 
Wnioski z najnowszych raportów i badań dostarczają argumentów w dyskusji na temat znaczenia zdrowego klimatu w budynkach. Wg raportu Fraunhofer Institut für Bauphysik z roku 2014 wynika, że 80 milionów Europejczyków mieszka w zawilgoconych i niezdrowych budynkach, w których istnieje ryzyko zachorowania na choroby układu oddechowego, takie jak astma, a ludzie spędzają 90 proc. czasu w pomieszczeniach.
 
Raport pokazuje również, że zdolności poznawcze dzieci wzrastają o 15 proc., jeżeli zapewni im się dobry klimat w pomieszczeniach, w których przebywają. Jednocześnie 90 proc. zasobów budowlanych w Europie już powstało, a wiele z nich wymaga renowacji pod kątem zrównoważonych rozwiązań.
 
Na pytanie o rolę zdrowego klimatu w pomieszczeniach dr Peter Holzer, inżynier, zaangażowany badacz, nauczyciel i konsultant w dziedzinie projektowania zrównoważonych budynków, odpowiedział:
 
„Jest ona podstawowa. Ponad 90 proc. życia spędzamy w budynkach. Muszą więc być ciepłe, widne i pozytywnie wpływać na zdrowie. Zapewnienie zdrowego klimatu w pomieszczeniach jest więc tak samo istotne jak konserwacja zasobów i oszczędność kosztów. To wielkie osiągniecie projektu Model Home 2020, skoncentrowanego zarówno na potrzebach użytkowników, jak i celach fizycznych i technicznych”.
 
Najnowszy raport organizacji doradczej non-profit, The Buildings Performance Institute Europe (BPIE), analizuje, w jaki sposób jakość powietrza wewnątrz budynków, komfort termiczny i ilość światła słonecznego ujęte są w regulacjach prawnych ośmiu państw członkowskich UE dotyczących nowych i istniejących budynków mieszkalnych. Ujawnia też luki w przepisach, aby zagwarantować Europejczykom mieszkanie w wydajnych, zdrowych, wygodnych i dobrze oświetlonych budynkach.
 
Natomiast z badania „Healthy Homes Barometer”, przeprowadzonego przez instytut badawczy Wilke na zlecenie Grupy VELUX, wynika, że Europejczycy nie tylko są świadomi znaczenia światła i świeżego powietrza dla ich zdrowia i samopoczucia, ale są także gotowi inwestować w ulepszenia swoich domów. Jest to zatem dobry czas na działanie i wprowadzanie w życie renowacji budynków w zrównoważony sposób.
 
źródło: Velux