Aktualności Aktualności

Zławieś Wielka i Skarżysko-Kamienna – Przegląd Termomodernizacyjny!

Dzisiaj w programie Przeglądu Termomodernizacyjnego dwie miejscowości - Zławieś Wielka i Skarżysko-Kamienna. Jak przebiegają renowacje w tych miejscach? Sprawdzamy!

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja
Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.

Podziel się

W trakcie remontu Urzędu Gminy Zławieś Wielka wszystkich pracowników przeniesiono do zupełnie nowego miejsca pracy. Na szczęście prace związane z termomodernizacją i renowacją starego budynku gminy zbliżają się ku końcowi. Wkrótce wszystkie działy Urzędu wznowią swoją działalność w zmodernizowanym budynku.

Wszechstronny remont Urzędu Gminy w Zławieś Wielka rozpoczął się w czerwcu. Głównym celem przedsięwzięcia było przeprowadzenie termomodernizacji budynku, co - jak tłumaczyli decydenci - było niezbędne ze względu m.in. na znaczne straty cieplne.

Wójt gminy Zławieś Wielka, Jan Surdyka podkreślał, że ze względu na brak ocieplenia budynek generuje znaczne straty energii cieplnej. W rezultacie prowadzi to do zwiększania zanieczyszczenia środowiska i negatywnego wpływu na zdrowie mieszkańców oraz jakość ich życia. Samorządowiec podkreśla, że gmina dąży do przeciwdziałania temu problemowi.

Inwestycja pochłonęła łącznie nieco ponad 1,4 miliona złotych, z których 750 tysięcy złotych dofinansowane zostało ze środków Unii Europejskiej. Prace polegały na dociepleniu ścian zewnętrznych oraz dachu wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, tynkowaniu i malowaniu elewacji, kominów, wymianie rynien i rur spustowych na nowe z blachy powlekanej, podwyższeniu attyk, wymianie oświetlenia na oświetlenie LED wraz z wymianą kabli oświetleniowych. Wymieniono także źródła ciepła w kotłowni i część instalacji centralnego ogrzewania. To jednak nie wszystko. Zmodernizowana została także instalacja elektryczna. Tam, gdzie było to możliwe, wykonawca wymienił stare przewody i zamontował nowe rozdzielnice.

Budynek Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej.
Źródło: pozatorun.pl

Niebawem mieszkańcy gminy Zławieś Wielka będą mieli szansę załatwiania swoich spraw w nowej siedzibie Urzędu Gminy Zławieś Wielka. Jednak konkretnej daty przeprowadzki jeszcze precyzyjnie nie ustalono. To zależy od terminowego zakończenia wszystkich prac przez wykonawcę.

Nowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej

Zbliża się zakończenie remontu budynku przy ulicy Sikorskiego w Skarżysku-Kamiennej. Od połowy grudnia będzie to nowa siedziba Powiatowego Urzędu Pracy. Inwestycję tę współfinansowano kwotą ponad 11 milionów złotych ze środków Polskiego Ładu. 

“Inwestycja ta obejmuje głęboką termomodernizację budynku w celu poprawy jego efektywności energetycznej polegającej między innymi na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, ociepleniu przegród zewnętrznych, wymianie - instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wody zimnej i ciepłej, w tym instalacji hydrantowej, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem wbudowanym, a także na budowie instalacji teletechnicznej i strukturalnej” - podaje Jolanta Jagiełło, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej.

W ramach projektu zainstalowano system fotowoltaiczny, wentylację mechaniczną w piwnicach oraz klimatyzację w wybranych pomieszczeniach. Prace modernizacyjne obejmowały również kompleksowy remont i przekształcenie wnętrza budynku, uwzględniając dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych. Część budynku, wcześniej zajmowana przez bank, została zaadaptowana na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy.

Całkowita wartość inwestycji wynosi imponującą sumę 12 milionów złotych, z czego 11,4 miliona złotych pochodzi z funduszy Polskiego Ładu. Termin zakończenia prac został wyznaczony na koniec listopada, a obecnie trwają prace montażowe wind oraz ostatnie prace porządkowe na miejscu.

Przeprowadzenie przeniesienia Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej do nowej siedziby planuje się na połowę grudnia 2023 roku. Obecna siedziba przy ulicy 1 Maja 105 zostanie zakupiona przez Izbę Administracji Skarbowej w Kielcach, z zamiarem utworzenia w niej nowej siedziby Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kamiennej.

Źródło: skarzyskokamienna.naszemiasto.pl, pozatorun.pl