Zlokalizowana w Polsce fabryka wełny mineralnej jest na sprzedaż. Jeszcze rok temu była rosyjska…

Rosyjska firma Technonicol, we wrześniu 2021 roku w Wykrotach dokonała oficjalnego otwarcia fabryki wełny mineralnej w Wykrotach. Od wybuchu wojny w Ukrainie zakład nie pracował. Dziś jest na sprzedaż.

Zdjęcie autora: Jarosław Guzal
Zdjęcie autora: Jarosław Guzal

Jarosław Guzal

Redaktor naczelny TERMOMODERNIZACJA.PL

Podziel się

To była pierwsza, tak duża rosyjska inwestycja w Polsce od wielu lat. Fabryka znajduje się w Kamiennogórskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej i rozpoczęła produkcję pod koniec marca 2021 roku. W zakładzie zatrudnionych zostało prawie 200 osób, a koszt inwestycji wyniósł około 290 milionów PLN. Firma planowała roczną produkcję na poziomie do 90 tysięcy ton wełny mineralnej skalnej. W Polsce firma znana była już wcześniej, szczególnie na rynku pokryć dachowych. Globalnie firma należąca do rosyjskich miliarderów przed wybuchem wojny, posiadała 56 zakładów produkcyjnych w 7 krajach.

Wspomniana inwestycja w Wykrotach to miał być dopiero początek ekspansji rosyjskiej firmy w Polsce. Wkrótce miała rozpocząć się budowa zakładu produkującego membrany polimerowe, materiały używane do hydroizolacji dachów, basenów, fundamentów, garaży podziemnych. Za tymi wszystkim inwestycjami w Polsce stali założyciele i właściciele firmy Technonicol Corporation – Sergey Kolesnikov i Igor Rybakov. Według Listy Miliarderów Forbesa przed rokiem 2022 posiadali majątki wartości po 1,1 miliarda dolarów każdy.

Boerner zastępuje Technonicol

Po wybuchu wojny w Ukrainie plany związane z zakładałem w Wykrotach można powiedzieć dosłownie legły w gruzach. Nowych zakład opustoszał i wstrzymał produkcję. W między czasie formalnym właściciele firmy stał się podmiot o nazwie Boerner Insulation Sp. z o.o. (poprzednio: Technonicol-Insulation Sp. z o.o.). Spółka została już zarejestrowana w 2019 r., a jej kapitał zakładowy wyniósł ponad 24 mln PLN. Podmiot prowadzi działalność w zakresie produkcji wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych a jego beneficjentami rzeczywistymi wciąż są obywatele Federacji Rosyjskiej Igor Rybakov oraz Sergey Kolesnikov.

Minister wyznacza Zarządcę Przymusowego

W dniu 25 lipca 2023 roku, zgodnie z postanowieniem Ministra Rozwoju i Technologii, na mocy ustawy z 13 kwietnia 2022 roku dotyczącej specjalnych środków w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz ochrony narodowego bezpieczeństwa spółka Boerner Insulation Sp. z o.o. poddana została tymczasowemu zarządowi przymusowemu. Zarząd ten ustanowiono na okres 6 miesięcy w celu skompletowania i rozporządzenia aktywami, środkami finansowymi, funduszami oraz zasobami gospodarczymi będącymi własnością, posiadaniem i kontrolą spółki Boerner Insulation.

Kilka dni później, na mocy decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 maja 2023 roku, spółka Boerner Insulation wpisana została na listę podmiotów podlegających uzasadnionym sankcjom, jakie przewiduje wspomniana ustawa. Przyczyną tego było uwzględnienie wspólników spółki i ich związków (jak również samej spółki) z korporacją kontrolowaną przez dwóch rosyjskich przedsiębiorców, którzy zostali objęci sankcjami po agresji Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy. W wyniku tej decyzji, spółka straciła zdolność do normalnego prowadzenia działalności gospodarczej, włączając w to możliwość dokonywania płatności, zawierania umów, sprzedaży i produkcji, co spowodowało jej wyłączenie z aktywności na rynku.

Na podstawie tego w czerwcu tego roku, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego  wystosował wniosek do Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie ustanowienia zarządu przymusowego w przypadku spółki Boerner Insulation. Po przeanalizowaniu przedstawionego wniosku stwierdzono, że taki środek jest konieczny, aby zapewnić ciągłość działalności tego podmiotu gospodarczego ze względu na potrzebę utrzymania miejsc pracy i ochronę zatrudnienia.

Zarząd przymusowy sprawowany jest przez zarządcę przymusowego, którym został Paweł Piotrowski, który objął swoje stanowisko w lipcu tego roku. Głównym celem zarządu przymusowego jest sprzedaż aktywów spółki Boerner Insulation, z nadrzędnym celem ochrony miejsc pracy i zachowania ciągłości działalności. Zanim to nastąpi nowe kierownictwo normalnie zarządca przedsiębiorstwem również poprzez podejmowanie decyzji w kwestiach, które normalnie leżą w kompetencjach władz i organów spółki. Nowy zarząd ma także kompetencje do podejmowania działań koniecznych do zapobieżenia wykorzystaniu środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych. Wszystkie te działania trwają do czasu zbycia wszystkich środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych objętych zarządem. W celu realizacji tych zadań, zarządca przymusowy ma pełny dostęp do wszystkich danych i informacji dotyczących przedsiębiorstwa, włączając w to informacje objęte tajemnicą bankową, a także posiada uprawnienia do podejmowania działań wynikających z takiego dostępu.

Zakład wełny mineralnej wystawiony na sprzedaż  

6 października 2023 r Zarządca Przymusowy, wydał pismo gdzie zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w procesie zbycia środków finansowych, funduszy i zasobów gospodarczych spółki Boerner Insulation. Jak czytamy w komunikacie firmy, podstawowym przedmiotem działalności podmiotu jest produkcja i sprzedaż wełny mineralnej - produktów ogólnobudowlanych do izolacji poddaszy i ścian działowych oraz wełny do elewacji wentylowanych, ocieplanych metodą ETICS i izolacji dachów płaskich.

Spółka w 2022 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości ponad 258 mln PLN. W tym okresie zysk netto wyniósł 53.1 mln PLN. Liczba osób zatrudnionych w tym okresie wyniosła180. Proces sprzedaży obejmować będzie aktywa finansowe (środki pieniężne, należności, pozostałe aktywa finansów) oraz rzeczowe aktywa trwałe (nieruchomości, ruchomości, inne środki trwałe)

Zgłoszenia na zakup zakładu są przyjmowane do 30 listopada 2023. Proces zbycia aktywów spółki będzie prowadzić Pełnomocnik ds. Sprzedaży i Komunikacji pod nadzorem oraz we współpracy z Zarządcą Przymusowym.

Transakcja (rozumiana jako sprzedaż aktywów) zostanie przeprowadzona z uwzględnieniem celów jakim jest utrzymanie miejsc pracy i ciągłości działania przedsiębiorstwa, wraz z przeciwdziałaniem do wykorzystaniu środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych objętych zarządem do bezpośredniego lub pośredniego wspierania agresji w Ukrainie.

Zobacz również