Zmiany w programie Czyste Powietrze – pompy ciepła na liście ZUM

Producenci oraz importerzy pomp ciepła otrzymają dodatkowy okres na adaptację do nowych wytycznych programu Czyste Powietrze. Konieczne badania techniczne urządzeń posiadających europejskie certyfikaty jakości należy zakończyć do 31 grudnia 2024 roku. Ten krok zapewni ich obecność na liście zielonych urządzeń i materiałów (tzw. lista ZUM) w ramach programu. Zasady te nie dotkną zatem beneficjentów, u których harmonogram korzystania z listy ZUM pozostał ten sam.

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja
Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.
lista zum czyste powietrze lista zum listy zum pompy ciepła pompa ciepła

Podziel się

  • Od 14 czerwca każdy beneficjent programu Czyste Powietrze, który złoży wniosek o dofinansowanie pompy ciepła lub kotła na biomasę będzie musiał skorzystać z listy ZUM.
  • Producenci i dystrybutorzy pomp ciepła mają czas do 31 grudnia 2024 roku na przekazanie wymaganych badań technicznych swoich urządzeń.
  • Pojawiła się możliwość czasowego wprowadzania na listę ZUM pomp ciepła posiadających europejskie znaki jakości. O które chodzi?

Tym razem zmiany nie dotyczą beneficjentów. Warto przypomnieć, że osoby składające wnioski do 21 kwietnia br. nie muszą korzystać z listy ZUM w ramach dotacji na pompę ciepła lub kocioł na biomasę. Obecnie trwa okres przejściowy, w którym nowi wnioskodawcy mogą pominąć listę ZUM, ale tylko do 13 czerwca. Wszystkie wnioski na te dwa rodzaje urządzeń złożone po tej dacie będą wiążące, jeśli źródło ciepła znajdzie się na liście ZUM. Więcej szczegółów znajdziesz w materiale: Czyste Powietrze – okres przejściowy. Co należy wiedzieć?

Nowości dla producentów

Wróćmy teraz do nowych wytycznych, które dotyczą producentów i dystrybutorów pomp ciepła. Według informacji udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW): Producenci i importerzy pomp ciepła dostają więcej czasu na dostosowanie się do zmian w programie Czyste Powietrze. Konieczne badania techniczne urządzeń należy przeprowadzić a wyniki dostarczyć do 31 grudnia 2024 roku. Fundusz twierdzi, że to zapewni przyszłym beneficjentom szeroki wachlarz opcji pomp ciepła.

czyste powietrze - nowe zasady
W programie Czyste Powietrze można otrzymać dotację na pompę ciepła powietrze/woda, powietrze/powietrze, a także na gruntową. Co ciekawe dotacja na gruntową pompę ciepła obejmuje również technologii pomp ciepła woda/woda.

Warto zaznaczyć, że wszystkie pompy ciepła zakupione po 13 czerwca 2024 roku będą uznawane za kwalifikowane wydatki jedynie wtedy, gdy będą znajdować się na liście ZUM. Aby się tam znaleźć, muszą przejść badania w akredytowanych laboratoriach na terenie UE lub EFTA, które potwierdzą ich parametry techniczne.

“Przypominamy, że badania pomp ciepła muszą potwierdzać spełnienie wymagań technicznych określonych w unijnych rozporządzeniach o etykietowaniu i ekoprojekcie” – informuje NFOŚiGW.

Lista ZUM – uzupełnianie nie zakończy się na czas?

NFOŚiGW informuje, że trwa proces wprowadzania urządzeń na listę ZUM. Niemniej jednak zaledwie miesiąc pozostał do zakończenia okresu przejściowego, co wydaje się zbyt krótkim czasem na kompleksowe ukończenie tej pracy. Po konsultacjach z organizacjami branżowymi Fundusz doszedł do wniosku, że znaczna liczba pomp ciepła może nie zdążyć uzyskać wymaganych certyfikatów, które pozwoliłyby im pozostać na liście ZUM do 13 czerwca 2024 roku. Operator programu zaznacza, że ostateczna decyzja zależy wyłącznie od kwestii proceduralnych i organizacyjnych. Wydaje się jednak, że nie wzięto pod uwagę tych kwestii na etapie planowania zmian. Wcześniej, gdy pytaliśmy NFOŚiGW o planowane modyfikacje w programie Czyste Powietrze, odpowiedź od Eweliny Steczkowskiej, rzeczniczki Funduszu, sugerowała, że większość pomp ciepła przeszła już badania na terenie UE lub EFTA. Biorąc pod uwagę, że weryfikacja i dostarczenie badań jest niemożliwe w wyznaczonym terminie, decyzja ta powinna zostać podjęta wcześniej. Ułatwiłoby to producentom i dystrybutorom lepsze przygotowanie się oraz planowanie niezbędnych badań.

“Odnosząc się do kwestii wymogu przedstawienia badań wykonanych w akredytowanym laboratorium potwierdzających parametry pomp ciepła wskazane w karcie produktu i etykiecie energetyczne, informujemy, że zgodnie z informacjami otrzymanymi od organizacji zrzeszających producentów/importerów pomp ciepła, bardzo duża część urządzeń ma już takie badania wykonane, więc pozostanie jedynie kwestia przekazania ich do weryfikacji zgodności z deklarowanymi parametrami przez IOŚ-PIB prowadzącego listę ZUM” – tłumaczyła Steczkowska w styczniu.

Europejskie znaki jakości

Teraz NFOŚiGW podkreśla, że reaguje na potrzeby i wymagania branży pomp ciepła, która z różnych przyczyn nie mogła w wystarczająco szybkim tempie przeprowadzić wymaganych badań ani dostarczyć raportów, co uniemożliwiało im uzyskanie miejsca na liście ZUM. Od samego początku ten okres był zbyt krótki, choć rzeczniczka NFOŚiGW informowała w styczniu, że oczekiwanie na uzyskanie badań zajmuje około 2 miesięcy. W związku z tym MKiŚ oraz NFOŚiGW postanowiły umożliwić tymczasowe wprowadzanie na listę ZUM pomp ciepła, które posiadają europejskie certyfikaty jakości: EHPA-Q, HP KEYMARK lub EUROVENT.

“Rejestracja pomp ciepła na liście ZUM, na podstawie certyfikatów potwierdzających nadanie znaku jakości, będzie możliwa wyłącznie dla wniosków o wpis na listę ZUM składanych po 14 czerwca 2024 roku. Wnioski o wpis na listę ZUM składane do 14 czerwca 2024 roku, do których załączono certyfikaty, a nie załączono badań spełniających warunki programu, będą odrzucane” – wyjaśnia NFOŚiGW.

Pompy ciepłą wpisywane na listę ZUM na podstawie ww. certyfikatów będą widoczne na liście ZUM tylko do 31 grudnia 2024 roku. Warunkiem obecności tych urządzeń na liście ZUM w 2025 roku będzie dostarczenie pełnych badań. Docelowo wszystkie dotowane urządzenia powinny uzyskać pozytywne wyniki pełnych badań wykonanych zgodnie z wyszczególnionymi w rządowym komunikacie rozporządzeniami i normami. Ma to poprawić jakość i efektywność urządzeń, a także według NFOŚiGW zapewni równe warunku dla wszystkich producentów.

Źródło: gov.pl, czystepowietrze.gov.pl

Zobacz również