Trendy Budowlane Trendy Budowlane

Zyskowne budownictwo. Dane za rok 2023

W 2023 r. firmy budowlane zdołały lekko poprawić swoje marże, ustanawiając jednocześnie nowy rekord wypracowanego zysku netto. Podobnie jak w latach 2021-2022 duża w tym była zasługa renegocjacji cenowych części kontraktów, szczególnie inżynieryjnych.

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja
Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.
budownictwo, rynek budowlany spectis

Podziel się

W przeciwieństwie do lat 2021-2022, w roku 2023 firmy budowlane doświadczyły mniejszego wzrostu cen materiałów budowlanych. Niemniej jednak koszty robocizny nadal wzrastały, co skutkowało ogólnym wzrostem kosztów budowy. Jednak dzięki konsekwentnej polityce cenowej, wzrostowi kosztów towarzyszył także wzrost przychodów, co uczyniło miniony rok wyjątkowo udanym pod względem zyskowności w branży budowlanej. W 2023 roku ponad 1100 średnich i dużych firm budowlanych osiągnęło łączny wynik finansowy netto w wysokości 13,7 mld zł, w porównaniu do 11,4 mld zł rok wcześniej.

Budownictwo inżynieryjne rośnie w siłę

W 2023 r. za 44% (6,04 mld zł) wypracowanego zysku odpowiadały firmy specjalizujące się we wznoszeniu budynków, co stanowi niewielki spadek zyskowności względem roku wcześniejszego (6,53 mld zł; 57% zysku branży). Niższa zyskowność wykonawców kubaturowych jest efektem wyhamowania aktywności inwestycyjnej w segmencie deweloperskim. Co istotne, już trzeci rok z rzędu zyskowność poprawiła grupa firm inżynieryjnych, które łącznie wypracowały blisko 5,9 mld zł zysku netto (wobec 3,5 mld zł rok wcześniej). Natomiast firmy specjalistyczne (w grupie tej przeważają podmioty instalatorskie i wykończeniowe) do wyniku sektora dołożyły blisko 1,8 mld zł.

Wykonawcy radzą sobie najlepiej


Ze względu na ciągły wzrost kosztów budowy, rok 2023 był rekordowy pod względem przychodów dla analizowanej grupy firm, które osiągnęły imponującą wartość 173 mld zł, w porównaniu do 160 mld zł rok wcześniej. Co istotne, rekordowy zysk netto przyczynił się również do poprawy wskaźnika rentowności netto, który w 2023 roku wyniósł 7,6%.

Po uwzględnieniu zysku w rentowności netto, firmy zajmujące się budownictwem kubaturowym odnotowały spadek wskaźnika do 8,3% (z 9,4%), firmy inżynieryjne osiągnęły marżę netto na poziomie 7,6% (wzrost z 5,2% rok wcześniej), natomiast specjalistyczni wykonawcy uzyskali 6,0% (w porównaniu do 4,6% w 2022 roku). Pod względem zyskowności, można więc stwierdzić, że miniony rok był bardzo udany dla firm budowlanych. Duża część z nich zdołała również zbudować solidną poduszkę finansową na wypadek ewentualnego spowolnienia. 

Źródło: Spectis