5 lat gwarancji na pompy ciepła

dimplex-pompa pan

Dimplex od 30 lat dostarcza urządzenia grzewcze przyjazne środowisku. Wśród nich znaleźć można ponad 25 modeli pomp ciepła, na które firma wprowadziła 5-letnią gwarancję.

 Możliwość przedłużenia gwarancji dotyczy wszystkich grzewczych i rewersyjnych pomp ciepła marki Dimplex. Decyzję o skorzystaniu z wydłużonej gwarancji należy podjąć w momencie zakupu pompy ciepła.

5 lat gwarancji krok po kroku:

Krok 1
Zgłoś chęć nabycia przedłużonej gwarancji swojemu instalatorowi w momencie wyboru i zakupu pompy ciepła

Krok 2
Po zamontowaniu pompy ciepła Instalator zgłasza gotowość do pierwszego uruchomienia. Autoryzowany Serwis dokonuje pierwszego uruchomienia pompy ciepła sporządzając protokół uruchomienia

Krok 3
Po otrzymaniu przez Glen Dimplex Polska wypełnionego Protokołu Pierwszego Uruchomienia otrzymasz dokument potwierdzający 5-letnią gwarancję wraz z kartą gwarancyjną

Warunki szczegółowe:
Przedłużenie gwarancji dla grzewczej pompy ciepła do 60 miesięcy od daty pierwszego uruchomienia, jednak maksymalnie 63 miesięcy od dostawy z Glen Dimplex Polska Sp. z o.o., udzielane jest zgodnie z następującymi warunkami:
Warunkiem otrzymania przedłużonej gwarancji jest odpłatne pierwsze uruchomienie w czasie eksploatacji (czas pracy sprężarki) poniżej 150 godzin, przeprowadzone przez autoryzowany serwis posprzedażowy techniki systemowej z protokołem pierwszego uruchomienia. Zlecenie odpłatnego pierwszego uruchomienia przez serwis posprzedażowy techniki systemowej dokonywane jest na piśmie przy zastosowaniu odpowiedniego formularza.

Wysokość ryczałtu za uruchomienie uzależniona jest od mocy grzewczej pompy ciepła (wg EN 14511 przy A2/W35, B0/W35 lub W10/W35) i obejmuje rzeczywiste koszty uruchomienia oraz koszty jednego dojazdu serwisu. Aktualne opłaty ryczałtowe za uruchomienie oraz zakres czynności ujętych w opłacie ryczałtowej dostępne są w cenniku na stronie: www.dimplex.pl

Usuwanie usterek w instalacji oraz czas oczekiwania stanowią usługi dodatkowe. Usługi związane z integracją systemów solarnych, dodatkowych źródeł ciepła, kontroli systemu ogrzewania oraz zainstalowanej w późniejszym terminie stacji pasywnego chłodzenia zostaną rozliczone według nakładu.

Potwierdzenie przedłużenia okresu gwarancji wysyłane jest przez Glen Dimplex Polska Sp. z o.o. na adres e-mail odbiorcy rachunku po zakończeniu pierwszego uruchomienia oraz przekazaniu protokołu uruchomienia przez serwis posprzedażowy techniki systemowej.
Przedłużenie gwarancji zostanie udzielone po dokonaniu pełnej płatności ryczałtu za uruchomienie oraz po usunięciu wszelkich usterek, odnotowanych w polu Uwagi protokołu uruchomienia.

Uruchomienie pompy ciepła obiegu grzewczego nie oznacza przejęcia odpowiedzialności przez producenta pompy ciepła za prawidłowe planowanie, dobór pod względem wielkości oraz realizację całej instalacji. Ustawień instalacji grzewczej (zawór przelewowy i bilansowanie hydrauliczne) musi dokonać monter instalacji ogrzewania. Czynności te należy wykonać dopiero po wyschnięciu wylewki i dlatego nie wchodzą one w zakres uruchomienia. Przy uruchamianiu powinien być obecny zleceniodawca / instalator systemu. Proszę zapoznać się z formularzem Zlecenie uruchomienia pompy ciepła oraz opisami zakresu wykonywanych czynności podczas pierwszego uruchomienia dostępnymi na: www.glendimplex.pl

Pobierz: Zlecenie uruchomienia pompy ciepła
zlecenie-karta

Źródło: Dimplex