Badania nad optymalizacją zużycia energii elektrycznej w budynkach

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki konkursu na badania strategiczne dotyczące optymalizacji zużycia energii elektrycznej w budynkach. Zwyciężyło konsorcjum Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Śląskiej oraz Euro-Centrum Parku Naukowo-Technologicznego.

Badania, które przeprowadzą podmioty skupione w konsorcjum przemysłowo-naukowym, będą częścią ogólnopolskiego projektu badawczego dotyczącego zwiększania efektywności energetycznej budynków. Zadaniem postawionym naukowcom jest opracowanie wytycznych dotyczących projektowania i eksploatacji budynków tak, aby zminimalizować zużycie w nich energii elektrycznej.

Prace konsorcjum rozpoczną się od diagnozy czynników zużycia energii w polskich budynkach, następnie zostaną zdefiniowane dostępne nowe technologie poprawiające efektywność obiektów. Na podstawie tej wiedzy  powstanie modelowa instalacja. Będzie ona testowana w budynkach Euro-Centrum Parku oraz Akademii Górniczo-Hutniczej.  Następnie dane zebrane podczas analizy  funkcjonowania instalacji, posłużą za podstawę ostatniego elementu projektu - wytycznych zawartych w poradnikach dla projektantów i zarządców budynków. 

Na realizację zadań jednostki konsorcjum będą miały 3 lata. Liderem projektu jest Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki  Akademii Górniczo-Hutniczej pod kierunkiem profesora Mariana Nogi.  

Euro-Centrum Park Naukowo-Technologiczny tematycznie koncentruje się na rozwoju technologii energooszczędnych oraz poszanowaniu energii w budynkach. Pośredniczy w poszukiwaniu partnerów i animuje wspólne przedsięwzięcia biznesowe podmiotów skupionych w ramach Euro-Centrum Klastra Technologii Energooszczędnych. Park jest częścią Grupy Euro-Centrum.

Źródło: Euro- Centrum Park- Naukowo- Technologiczny