Biurowiec pasywny na Śląsku

biurowiec pasywny

Jak poinformowała Grupa Euro-Centrum jesienią 2010 roku przewidziane jest rozpoczęcie prac przy pierwszym biurowcu pasywnym na Śląsku. Budynek zgodnie z wymogami budownictwa pasywnego do ogrzania wnętrza będzie zużywał do 15 kWh/ m2  rocznie. 

 

ZOBACZ TEŻ: Idea budynku pasywnego

Biurowiec zaprojektowany został przez Sławomira Kostura, przy współpracy z prof. Walterem Brownem – twórcą największego w Europie biurowca pasywnego Luteco w Ludwigshafen a jego lokalizacja przewidziana jest na terenie Parku Naukowo – Technologicznego Euro – Centrum w Katowicach. Na powierzchni 6500 m2 znajdować się będą pomieszczenia administracyjno – biurowe oraz wystawiennicze, laboratoria technologiczne, urządzenia pomiarowe i atestujące a także sale konferencyjno – szkoleniowe.

Zastosowane w projekcie rozwiązania umożliwią korzystanie z odnawialnych źródeł energii oraz zminimalizują energochłonność budynku. Przewiduje się wykorzystanie kolektorów słonecznych, fotoogniw, systemu sond geotermalnych, pomp ciepła, okien pasywnych, systemu odzyskiwania ciepła z rekuperatorem, żaluzji zewnętrznych oraz stropów BKT.

Wartość inwestycji nie jest jeszcze znana a zakończenie prac budowlanych przewiduje się na rok 2012.  Budowa biurowca  prowadzona jest w ramach projektu „Utworzenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum - rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł”  realizowanego w ramach Działania 5.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka .


Źródło :
http://www.euro-centrum.com.pl/artykuly/pokaz/pnt/201/budynek-pasywny