Certyfikacja energetyczna budynków? Dlaczego jest obowiązkowa?

certyfikacja energetyczna

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków, czyli certyfikaty energetyczne będą obowiązkowe od 1 stycznia 2009 roku.

Obowiązek ten obejmie budynki nowobudowane, a także poddawane odbudowie i przebudowie, wynajmowane oraz sprzedawane. Obowiązek sporządzania certyfikatów energetycznych nie obejmie m.in. kościołów i zabytków.

Dlaczego obowiązkowa?

Korzyści z oszczędzania energii powinny być dla wszystkich oczywiste. Jednak nie zawsze tak jest. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy jak wielkie korzyści, nie tylko środowiskowe ale i ekonomiczne, niesie ze sobą oszczędzanie enegrii. Zaś wiedzę na temat przenikalności cieplnej budynków, w których mieszkamy i pracujemy oraz sprawności systemów ogrzewania, posiada zbyt mała część społeczeństwa.

Obowiązek certyfikacji budynków będzie o wiele skuteczniejszym i szybszym rozwiązaniem niż próba podniesienia świadomości ekologicznej i energetycznej społeczeństwa. Z biegiem lat przyzwyczaimy się do tego, jak i do wielu innych spraw narzuconych nam przez prawo. Będziemy je uważać nie tylko za normalne ale i korzystne dla nas samych. Tak samo jak wszyscy przyzwyczaili się do świadectwa klasy energetycznej urządzeń AGD, takich jak pralki i telewizory.

Większość istniejących w Polsce budynków mieszkalnych i użytkowych, w wyniku tej certyfikacji, otrzyma bardzo niskie oceny. Dopiero otrzymanie świadectwa, które stwierdzi obiektywnie jaki jest i jaki mógłby być poziom zużycia energii, uświadomi właścicielom i lokatorom straty finansowe z tytułu zaniechania prac związanych z termomodernizacją ich budynków.

Certyfikacja wprowadzona dla artykułów AGD wywołała rywalizację na rynku, czego skutkiem było wyparcie towarów o klasie energetycznej nizszej niż B ( przedział klas to A – G) oraz pojawienie się klasy A+.

Podobnego efektu, choć nie tak dynamiczego, możemy spodziewać się w budownictwie. Na rynku nieruchoości pojawi się presja, wywołana liczeniem kosztów utrzymania energetycznego budynku. Budynki o lepszej klasyfikacji energetycznej będą bardziej poszukiwane, a więc deweloperzy, architekci i inwestorzy będą częściej decydować się na budowę energooszczędnych budynków. Zaś mieszkańcy będą więcej wymagać od zarządców budynków.

We Francji po 2 latach obowiązywania certyfikacji energetycznej budynków doszło do zróżnicowania cen podobnych obiektów ale o innej klasie o 20%.

W Polsce ilość energii zużywanej na ogrzewanie można zmniejszyć nawet kilkakrotnie. Porównajmy jeden z podstawowych współczynników opisujących przegrody budowlane, czyli współczynnik przenikania ciepła przez przegrodę U [W/m2K].

Nowobudowane ściany zewnętrzne budynków mieszkalnych powinny mieć najwyżej U=0,3[W/m2K], zaś ściany z cegły pełnej mają U=1,0-1,8[W/m2K]. Różnica strat ciepła między tymi ścianami jest kilkukrotna. Współczynnik U ściany z cegły można znacznie poprawić poprzez jej ocieplenie.

Powszechny obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku sprawi iż większość społeczeństwa będzie miało świadomość klasyfikacji energetycznej budynku w którym mieszka oraz możliwości jej poprawy.  

 
Rys. 1 klasy energetyczne
Najnowszą zmianą w projektach przepisów dotyczących certyfikacji energetycznej jest rezygnacja z klas energetycznych (rys.1).

 
Zamiast nich pojawia się charakterystyka energetyczna, która przedstawiona jest na wykresie. Charakterystyka energetyczna budynku określana jest na podstawie porównania jednostkowej ilości nieodnawialnej energii pierwotnej EP niezbędnej do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i ciepłej wody użytkowej (efektywność całkowita) z odpowiednią wartością referencyjną, tak jak na rys.2.
 
certyfikacja energetyczna
Rys. 2
Wskaźnik EP jest to wskaźnik zapotrzebowania energii pierwotnej na jednostkę powierzchni, dostarczonej do budynku, lokalu mieszkalnego, części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową, wyrażone w kWh/(m2rok).

 

Na podstawie artykułu inż Gabriela Miczka, "Po co komu, ta cała certyfikacja energetyczna budynków i dlaczego ma być obowiązkowa?", Magzayn Instalatora, nr. 04/2008