Konsultacje programu dopłatowego dla Polaków którzy zbudują energooszczędne domy

budownictwo energooszczedne

Po raz pierwszy, publicznie NFOŚiGW zaprezentował projekt nowego programu finansowego adresowanego do osób fizycznych, które w przyszłości zamierzają wybudować energooszczedny dom albo kupić mieszkanie o podwyższonym standardzie energetycznym.

 

 

Podczas Forum "Energia-Efekt-Środowisko" poddano szerokim konsultacjom społecznym zasady programu, zawierające sprawdzone praktyki stosowane przy 45% dopłatach do kolektorów słonecznych. To trzeci , po dopłatach do kolektorów oraz przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, program z którego bezpośrednio skorzystają Polacy zainteresowani inwestowaniem w ochronę środowiska i oszczędzaniem energii na własnych posesjach lub w mieszkaniach.

 

Już teraz wydaje się, że zyskuje on coraz większe uznanie wśród deweloperów oraz instytucji zainteresowanych rozwojem polskiego budownictwa. Podczas konferencji prasowej towarzyszącej forum, przychylność i aprobatę dla projektu programu wyraził Marcin Korolec – Minister Środowiska, który nakreślił korzyści jakie przez następne lata program przysporzy zarówno budownictwu jak i indywidualnym inwestorom. A mogą być one niebagatelne. Jak przewiduje Związek Banków Polskich, zaplanowane trzysta milionów złotych uruchomi wielomiliardowe nakłady w sektorze budowlanym. „Lewarowanie” rynku przez Fundusz dopłatami przeznaczonymi na wsparcie zakupu i montażu kolektorów już teraz doprowadziło do potrojenia inwestycji w usługach i produkcji. „Przewidujemy, że pomoc finansowa dla Polaków budujących pasywne i energooszczędne domy podobny proces zwielokrotni” - powiedział Mieczysław Groszek – Wiceprezes Związku Banków Polskich. Zarys programu oraz zasady ubiegania się o dofinansowanie przestawił Jan Rączka – Prezes Zarządu NFOŚiGW.

 

Źródło: NFOŚiGW