Lokalne sieci ciepłownicze

wioski biomasowe

Wioska bioenergetyczna to obszar, w którym całość zapotrzebowania energetycznego zaspokajana jest poprzez odnawialne źródła energii. Termin ten został wprowadzony około dziesięć lat temu przez (IZNE) Uniwersytetu w Getyndze na przykładzie pobliskiej gminy Jühnde.

Jak dowodzą doświadczenia naszych zachodnich sąsiadów, tereny wiejskie poprzez swoją naturalną bliskość i dostępność biomasy mogą znacznie wpłynąć  na udział odnawialnych źródeł w krajowej energetyce, przynosząc korzyść nie tylko w skali globalnej, ale  przede  wszystkim  regionalnej. 

Stworzenie  lokalnych  sieci ciepłowniczych daje duże oszczędności i znacząco upraszcza życie mieszkańców bioenergetycznych  wsi. Warto więc przeanalizować pionierskie rozwiązania  Niemieckich  gospodarzy,  by  korzystne  działania  rozpowszechnić wśród Polaków. W  około  2300  gminach  wiejskich  w  Niemczech  żyje 21,3 miliona ludzi – mniej więcej jedna czwarta  całej ludności tego kraju. Spośród 40,4 milionów gospodarstw domowych w Niemczech około 14 procent  zaopatrywanych jest z lokalnych sieci ciepłowniczych.  Wioski bioenergetyczne zapewniają szczególnie przyjazne środowisku i ekonomiczne zaopatrzenie w energię.  Pochodząca  z  okolic  biomasa  jest  tam  najpierw  przetwarzana w biogaz, z którego następnie wytwarzane  są  prąd  i  ciepło.  Koncepcja  wioski  bioenergetycznej jest odpowiednia zwłaszcza dla osiedli liczących 500 do 1500 mieszkańców. (…)

Wettesingen będzie jedną z największych wiosek bioenergetycznych  30 kilometrów na północny wschód od Kassel, na skraju rezerwatu natury Habichtswald  i na granicy między Hesją a Północną Nadrenią-Westfalią leży zamieszkana przez 1280  mieszkańców wioska Wettesingen. Zamierza  ona  stać  się  jedną  z  największych  wiosek  bioenergetycznych  w  Niemczech.  Ponad  połowa z 370 gospodarstw domowych będzie w przyszłości zasilana energią grzewczą  poprzez  lokalną  sieć  ciepłowniczą  z  blisko  położonych  central  grzewczych,  opalanych  wyłącznie paliwami odnawialnymi. (…)

wioski bioenergetyczne
Wioski bioenergetyczne
muszą sprostać wysokim wymaganiom Gminy, które pod swoją tablicą wjazdową  chcą  zamieścić  informację  o  tym,  że  są  bioenergetyczne,  muszą  sprostać  wysokim wymaganiom:
•     muszą wytwarzać co najmniej tyle  prądu, ile same potrzebują,
•     muszą pokrywać połowę swojego zapotrzebowania na ciepło z własnych źródeł,  najlepiej z instalacji kogeneracyjnych,
•     co najmniej połowa instalacji wytwarzających ciepło musi należeć  do odbiorców ciepła i gospodarzy  dostarczających biomasę. Możliwie  wszyscy użytkownicy powinni posiadać udziały w instalacjach wytwarzających energię,
•     stosowana biomasa – na przykład w  biogazowniach – nie może pochodzić   z monokulturowych plantacji kukurydzy  lub roślin genetycznie modyfikowanych. (…)

Zyski bezpiecznego i przewidywalnego zaopatrzenia w energię
Dla  każdego  z  udziałowców  korzyści  są  oczywiste: zyskują bezpieczne i przewidywalne kosztowo zaopatrzenie w energię,  wysoce  niezależne  od  globalnych  trendów rynku gazu i ropy. (…)

Do  zalet  niepoliczalnych  dochodzi  także możliwość zaprezentowania nowoczesnego  i  innowacyjnego  oblicza  wsi.  Liczne  gminy  sprzedają  już  z  powodzeniem  swoje  instalacje  jako  modele  inteligentnego  zastosowania  energii  odnawialnych.  W  efekcie  rozkwitła  turystyka  bioenergetyczna: zainteresowani z innych regionów,  a  nawet  z  zagranicy  przyjeżdżają, by dowiedzieć się o możliwościach  autonomii  energetycznej.  Nowoczesne,  atrakcyjne  miejscowości,  demonstrujące  pewność  przyszłości,  przeciwdziałają  także  ucieczce  młodych  ludzi.  W  kwestii  bioenergii  mieszkańcy  miast  są  bowiem  w wyraźnie gorszej sytuacji – brak tam po  prostu biomasy. Wioska bioenergetyczna  stwarza  perspektywy  dla  swoich  mieszkańców:  przez  miejsca  pracy,  długoterminowo opłacalne ceny energii i lokalne  kreowanie wartości. Wzrasta jakość życia  i rośnie integracja społeczności, gdy cała  wieś identyfikuje się z projektem.
Jako  dostawca  kompletnych  systemów  energotechnicznych  dla  wsi  bioenergetycznych Viessmann, wraz z firma mi grupy Viessmann, dostarcza wszystkie  urządzenia  potrzebne  w  lokalnych  sieciach ciepłowniczych.

Należą tu:
•     kolektory słoneczne
•     moduły fotowoltaiczne
•     węzły cieplne (Vitoset)
•     niskotemperaturowe kotły grzewcze
•     moduły kogeneracyjne (ESS Energie  Systeme & Service GmbH)
•     pompy ciepła (KWT)
•     kotły peletowe (Köb)
•     biomasowe kotły grzewcze (Mawera)
•     biogazownie (Schmack, BIOFerm)

Źródło: Viessmann GmbH
Opracowanie materiałów: Anna Wańska, GLOBEnergia


Czytaj całość w 2/2013
Wersja elektroniczna lub drukowana
GLOBEnergia 2013 2