Optymalizacja pracy instalacji z pompą ciepła

optymal Viess

Producenci urządzeń grzewczych coraz większy nacisk kładą na udogodnienia dla klienta. Automatyka urządzenia nie tylko pozwala obserwować parametry pracy, ale także regulować je na bieżąco w wygodny i szybki sposób za pomocą elektronicznych paneli sterujących z wyświetlaczem.

Analogia obsługi urządzeń grzewczych do sprzętu RTV i AGD z codziennego otoczenia czyni obsługę intuicyjną, przez co przyjazną użytkownikowi.

Optymalizacja pracy pompy ciepła
Aby zoptymalizować pracę pompy ciepła, warto przyjrzeć się danym zgromadzonym przez automatykę urządzenia grzewczego. Zgodnie z normą PN EN 378 zasady i czas przeglądu instalacji z pompami ciepła można porównać z wymogami konserwacji tradycyjnych urządzeń grzewczych, o ile ilość czynnika chłodniczego w całym układzie nie przekracza 3 kg dla pomp ciepła typu Split oraz 6 kg dla pomp ciepła typu monoblok. Po zakończeniu okresu grzewczego autoryzowana firma serwisowa powinna przeprowadzić przegląd eksploatacyjny instalacji oraz przeprowadzić jej optymalizację. W nowo powstałych budynkach regulacja ta jest wręcz niezbędna, ponieważ w pierwszym roku użytkowania występuje zwiększone zapotrzebowanie na energię cieplną związaną z wysokim współczynnikiem wilgotności w budynku. Na czas pierwszego osuszania budynku pompa ciepła powinna korzystać tylko z alternatywnych źródeł ciepła, np. grzałki lub kotła. W pompach ciepła typu solanka/woda pobór ciepła z ziemi musi być regularnie kontrolowany. Jeśli ilość pobieranego ciepła jest za duża, spada temperatura dolnego źródła, niekiedy do wartości poniżej 0°C, co może doprowadzić do uszkodzenia instalacji kolektora gruntowego lub sond gruntowych. Regulatory pomp ciepła często wyposażone są w pomocne narzędzia kontroli i optymalizacji systemu. W przypadku firmy Viessmann jest to np. książka eksploatacyjna. Informacje są tu rejestrowanie w podziale czasowym.

Dla każdego tygodnia kalendarzowego (CW = calender week) można odczytać następujące wartości:
   bilans energetyczny,
   klasa obciążenia energetycznego,
  średnie czasy pracy,
   średnie temperatury pracy,
   tryb aktywnego i naturalnego chłodzenia.

Analiza  zależności  powstałej  pomiędzy  godzinami pracy i odpowiednimi klasami obciążenia energetycznego umożliwia wnioskowanie, jaki poziom temperatur został faktycznie osiągnięty w budynku oraz czy  dodatkowa  optymalizacja  jest  jeszcze  możliwa.  Dla  każdej  klasy  obciążenia  energetycznego  można odczytać godziny pracy – im dłużej eksploatacja  odbywa  się  przy  niskich  różnicach temperatur, tym efektywniej pracuje pompa ciepła. Dane dotyczące nakładu energii elektrycznej  i  uzyskanej  energii  grzewczej określają  tygodniową  sprawność  systemu. Bilas energetyczny obliczany jest co tydzień, osobno na CO i CWU.

Bilansowanie możliwie jest w urządzeniach  wyposażonych  w  elektroniczny  zawór rozprężny. Wartość ta określa stosunek uzyskanej  energii  grzewczej  do  pobranej energii elektrycznej, co daje w rezultacie tygodniową sprawność systemu.
Na podstawie tych danych można sprawdzić  zgodność  faktycznego  czasu  pracy sprężarki i wartości temperaturowych z zakładanymi  parametrami.  Kontrola  obiegów grzewczych (krzywa grzewcza, temperatury wymagane, zrównoważenie hydrauliczne instalacji) oraz ustawionych temperatur ciepłej wody  użytkowej  i  czasów  dogrzewu  może dać  wskazówki  co  do  możliwości  optymalizacji  układu.  W  instalacjach  z  zewnętrzną wytwornicą ciepła dostosowanie punktu biwalentnego do charakterystyki pracy systemu w oparciu o historię eksploatacji jest kolejnym sposobem na poprawę efektywności.
 
Jak zmniejszyć zużycie ciepła
Aby instalacja grzewcza działała ekonomicznie i przyjaźnie dla środowiska naturalnego, warto zastosować się do rad specjalistów.
Oto 10 wskazówek fachowców firmy Viessmann:
1. Zlecaj systematycznie wykonywanie przeglądu swojego systemu grzewczego, gdyż już kilkumilimetrowy osad sadzy i źle ustawiony palnik zwiększa przynajmniej o 5% straty energii z kotła.
2. Stary kocioł grzewczy (ponad 15 lat) nie daje żadnej szansy na oszczędzanie energii i zmniejszenie obciążenia środowiska naturalnego. Jeśli rozważasz modernizację ogrzewania, to zrób to zanim otrzymasz kolejny rachunek po sezonie grzewczym.
3. Nie zapomnij wykonać rachunku efektywności twojego systemu grzewczego. Firmy specjalistyczne i instalatorzy potrafią obliczyć, ile energii zużywa twój stary system ogrzewania i ile możesz zaoszczędzić dzięki inwestycji w nowoczesny system z kotłem grzewczym, pompą ciepła, a także kolektorami słonecznymi firmy Viessmann.
4. Zrób użytek z korzystnego finansowania twojej modernizacji ogrzewania. Coraz częściej lokalne organy administracyjne dotują proekologiczne inwestycje oszczędzające energię i środowisko naturalne.
5. Im  wcześniej  dokonasz  modernizacji  systemu  grzewczego,  tym  lepiej – a przede wszystkim korzystniej. Twój stary kocioł grzewczy być może musi jeszcze przez cały rok utrzymywać stałą, wysoką temperaturę wody grzewczej. Powoduje to szczególnie wysokie straty ciepła kotła, przez co uzyskują one sprawność na poziomie 60–70%. Nowy kocioł grzewczy firmy Viessmann dopasowuje automatycznie temperaturę wody kotłowej do temperatury zewnętrznej. A nawet wyłącza się całkowicie, gdy brak jest zapotrzebowania ciepła. W efekcie uzyskuje sprawność znormalizowaną 96%, a nawet – w przypadku kotłów kondensacyjnych – 109%.
6. Umiejętnie dokonuj wietrzenia mieszkania, niezbyt długo - najlepiej dwa razy dziennie, ale intensywnie, przez ok. 5 minut. Koniecznie zamykaj przy tym zawory termostatyczne przy grzejnikach. Dzięki temu usuniesz tylko zużyte powietrze, a nie ciepło zakumulowane w ścianach pomieszczeń.
7. Szczelne okna i drzwi są niezbędnym warunkiem oszczędnego ogrzewania. Przed sezonem grzewczym sprawdź uszczelnienia i wymień je w razie potrzeby.
8. Odpowietrzaj grzejniki, jeśli nagrzewają się nierównomiernie lub słychać szumy przepływu wody.
9. Jeżeli w oknach twojego domu są rolety, zasuwaj je na noc. Pozwoli to istotnie zmniejszyć straty ciepła o 4–5%. Oczywiście należy zapewnić wentylację domu dla zapewnienia powietrza do pracy kotła grzewczego. Najkorzystniej jest, gdy pracuje on niezależnie od powietrza wewnętrznego, czyli posiada tzw. zamkniętą komorę spalania.
10. Dbaj, aby grzejniki i ich zawory termostatyczne nie były zasłaniane przez obudowy, meble, zasłony i nie używaj ich jako suszarek bielizny. W przeciwnym wypadku możesz stracić nawet 20% energii.


Dawid Pantera Akademia Viessmann


Cały artykuł w numerze 5/2013
2013 5 GLOBEnergia