PORT PC nowy zarząd i nowe pomysły na wsparcie dla branży pomp ciepła!

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) została powołana cztery lata temu.

Wybrany wówczas zarząd w ubiegłym tygodniu zakończył swoją kadencję. Nadeszła pora podsumowania dotychczasowych działań i zaplanowania kolejnych.
Od momentu  powołania organizacji w styczniu 2011 r. jej prężne działania pozwoliły na to, by już po roku działalności PORT PC została członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (EHPA). Współpraca ta zaowocowała m.in. wprowadzeniem do Polski Europejskiego Systemu Szkoleń i Certyfikacji Instalatorów Pomp Ciepła  EUCERT. Uczestnicy tych szkoleń wysoko je sobie cenią, jak twierdzą certyfikat EUCERT zwiększa ich konkurencyjność na rynku pracy. Również publikowane przez PORT PC „Wytyczne Projektowania, Wykonania i Odbioru Instalacji z Pompami Ciepła” cieszą się popularnością. Opublikowane dotychczas wytyczne obejmują tematykę związaną z dolnymi źródłami dla pomp ciepła; metodą obliczania rocznego współczynnika SCOP (SPER) dla elektrycznych i gazowych pomp ciepła; oraz zagadnienia dotyczące zapobiegania szkodom w systemach grzewczych, w którym nośnikiem ciepła jest woda. Opracowania te stanowią źródło rzetelnej wiedzy zarówno dla projektantów i instalatorów pomp ciepła jak również dla studentów oraz osób zainteresowanych tą technologią. 
 
Obecnie w ramach PORT PC zrzeszonych jest ponad 50 członków zwyczajnych. Działania organizacji wspiera 30 firm członkowskich, które obejmują całą branżę pomp ciepła w Polsce. Od początku działalności organizacja za główne cele wyznaczyła sobie zwiększenie jakości wykonywanych instalacji z pompami ciepła, rozpowszechnianie wiedzy na ich temat oraz stworzenie warunków do szybkiego i harmonijnego rozwoju rynku tych urządzeń w Polsce. Podczas Walnego Zgromadzenia PORT PC, które odbyło się w ubiegłym tygodniu członkowie organizacji wybrali nowy zarząd. W jego skład wchodzą obecnie: Prezes Paweł Lachman, Wiceprezes Artur Karczmarczyk, Wiceprezes Adolf Mirowski, Sekretarz Małgorzata Smuczyńska, Skarbnik Tomasz Tetłak oraz członkowie zarządu Marek Miara i Jakub Koczorowski. W celu usprawnienia prac PORT PC zdecydowano się na zmianę dotychczasowej struktury organizacyjnej. Powołano pięć zespołów roboczych, podzielonych tematycznie na zespoły do spraw jakości; szkoleń i certyfikacji; współpracy naukowej i międzynarodowej; dolnych źródeł pomp ciepła oraz grupa robocza do spraw komunikacji i mediów.  
 
Przed organizacją kolejne wyzwania, w planach na rok 2015 m.in. wprowadzenie znaku EHPA Q w Polsce; wydanie kompleksowych wytycznych w zakresie wody grzewczej i wody użytkowej oraz wytycznych dotyczących odprowadzania kondensatu z pomp ciepła i kotłów kondensacyjnych. PORT PC planuje również przeprowadzenie kampanii informacyjnej dotyczącej pomp ciepła.  Kampania ma być skierowana bezpośrednio do klienta końcowego (właściciel domu jednorodzinnego). Ponadto wydane zostaną cztery poradniki o pompach ciepła  (dotyczące ograniczenia głośności pomp ciepła; pomp ciepła do c.w.u.; współpracy pomp ciepła z fotowoltaiką oraz poradnik pompy ciepła hybrydowe). 
 
Innymi słowy przed Polską Organizacją Rozwoju Technologii Pomp Ciepła kolejny pracowity rok. Zachęcamy do obserwowania działań organizacji na stronie internetowej www.portpc.pl oraz poprzez funpage organizacji na facebook’u https://www.facebook.com/PORTPC.
 
Źródło: PORT PC