Relacja – 25.03.2011 Inwestuj w KOLEKTORY

25 marca 2011 roku podczas Targów CENERG 2011 zorganizowane zostało: "Inwestycje w kolektory słoneczne wraz z dofinansowaniem; doświadczenia i plany wsparcia budowy kolektorów słonecznych".

Seminarium zorganizowane zostało przez Instytut Energetyki Odnawialnej. Partnerem konferencji była Grupa BPS

Instalacje wykorzystujące energię słoneczną w celach grzewczych stają się w Polsce bardzo popularne i przestają być jedynie dobrem luksusowym. W kraju istnieje ok. 40 tys. użytkowników wykorzystujących kolektory słoneczne do podgrzewania wody użytkowej, głównie w domach jednorodzinnych oraz budynkach publicznych, spółdzielniach mieszkaniowych i MŚP. W 2009 roku wg danych Instytutu Energetyki Odnawialnej w Polsce sprzedano ponad 144 tys. m2 kolektorów słonecznych. Ok. 70% wszystkich sprzedanych kolektorów słonecznych trafia do właścicieli domów jako elementy instalacji słonecznego przygotowania ciepłej wody używkowej (cwu). Oznacza to, że tylko w ub. roku ok. 15 tys. rodzin w ubiegłym roku zdecydowało się na praktyczne wykorzystanie energii słonecznej. W 2010 r. utrzymywało się także duże zainteresowanie budową kolektorów słonecznych w obiektach publicznych, spółdzielniach mieszkaniowych, ale zaczyna rosnąć zainteresowanie tego typu inwestycjami w przemyśle i usługach. W 2011 r. przewiduje się w szczególności wysokie tempo wzrostu budowy kolektorów słonecznych w sektorze mieszkalnictwa oraz w małych, średnich przedsiębiorstwach (MŚP), bowiem od drugiej połowy 2010 r. instytucje finansujące we współpracy z bankami oferują specjalne wsparcie dla tego typu inwestorów. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oferuje dotacje na zakup instalacji słonecznych dla właścicieli mieszkań. Jest to obecnie najbardziej atrakcyjne źródło wsparcia finansowego dostępne dla szerokiego grona zainteresowanych (właściciele domów, wspólnoty mieszkaniowe). Tematyka  konferencji była ściśle powiązana z finansowaniem inwestycji słonecznych. Podczas seminarium swoim doświadczeniem podzieliły się banki udzielające kredytów z dotacją oraz instalatorzy, na co dzień współpracujący przy ofercie dotacji z kredytem. Ponadto, zaprezentowany został nowy program dotacji Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBRD) dedykowany wszystkim sektorom OZE, w tym dużym instalacjom słonecznym budowanym na potrzeby MŚP.

Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele 6 banków (w tym reprezentantów ich oddziałów regionalnych) uczestniczących w programie dotacji na zakup instalacji słonecznych NFOŚiGW, przedstawiciele Związku Banków Polskich, przedstawiciele banków uczestniczących w programie Polseff: Millenium, BGŻ, Fortis Bank, przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Srodowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poza tym wspólnoty mieszkaniowe, firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowane zakupem instalacji słonecznych oraz przedstawiciele sektora: instalatorzy systemów słonecznych, w szczególności z Mazowsza oraz przedstawiciele mediów. Więcej informacji: http://www.inwestujwkolektory.pl/konferencja-sloneczna Żródło: Instytut Energetyki Odnawialnej (EC BREC IEO)