Vitocrossal 300 – gazowa technika kondensacyjna Viessmann o najwyższej mocy

Jako instalacja jednokotłowa Vitocrossal 300 (typ CR3B) jest największym kotłem kondensacyjnym w kompletnym programie Viessmann. Nadaje się on równie dobrze do budynków mieszkalnych, lokalnych sieci ciepłowniczych, jak i większych budynków użyteczności publicznej i obiektów przemysłowych.

Zaawansowana technika kondensacyjna

Nowa konstrukcja powierzchni wymiany ciepła Inox-Crossal pozwala na rozszerzenie zakresu mocy kotłów Vitocrossal 300 do 1400 kW, przy zachowaniu umiarkowanych rozmiarów i niewielkim ciężarze. W celu ułatwienia montażu, kocioł jest podzielny.

Wymiennik Inox-Crossal ze stali szlachetnej zapewnia idealne warunki dla skutecznego wykorzystania ciepła kondensacji. Powierzchnie wymiany ciepła są tak skonstruowane, by spaliny i kondensat przepływały w tym samym kierunku - w dół. Dzięki temu, w połączeniu z gładką powierzchnią stali szlachetnej, zapewnia ciągły efekt samooczyszczenia powierzchni wymiany ciepła. Gwarantuje to maksymalne wykorzystanie energii paliwa, zwiększenie niezawodności i trwałości kotła oraz obniżenie kosztów konserwacji.

Wyjątkowo skuteczne przekazywanie ciepła i wysoki stopień kondensacji sprawiają, że w czasie normalnej eksploatacji kocioł pracuje ze sprawnością do 98% (Hs)/109% (Hi). Tak wysoką efektywność zapewnia przeciwprądowy przepływ spalin i wody grzewczej oraz silnie turbulentny przepływ spalin przez powierzchnie grzewcze kotła.

Drugi króciec powrotu wody grzewczej umożliwia podłączenie kotła do instalacji w sposób szczególnie korzystny dla trybu pracy kondensacyjnej.

Komfortowy i sprawny regulator

Ekonomiczną i niezawodną pracę instalacji grzewczej zapewnia zdolny do komunikowania się system regulacji Vitotronic. Regulator kaskadowy Vitotronic 300-K umieszczono teraz z boku kotła, aby ułatwić jego obsługę. Może on sterować maksymalnie czterema kotłami z płynnie obniżaną temperaturą wody w kotle oraz instalacją grzewczą z jednym lub dwoma obiegami grzewczymi z zaworami mieszającymi. Szczególnie komfortowy jest podświetlany ekran tekstowy regulatora ze zintegrowanym systemem diagnostycznym.

Urządzenia zewnętrzne przyłącza się poprzez wtyk systemowy. Standardowa magistrala LON pozwala na pełną integrację z systemami automatyki budynku. Możliwe jest zdalne, cią¬głe monitorowanie instalacji poprzez Internet i TeleControl z Vitocom i Vitodata.

Przegląd zalet:

•    Największa jednokotłowa instalacja kondensacyjna, w całości ze stali szlachetnej •    Znamionowa moc cieplna: 787 do 1400 kW (przy temperaturach systemu grzewczego 50/30°C •    Znamionowa moc cieplna: 720 do 1280 kW (przy temperaturach systemu grzewczego 80/60°C) •    Sprawność znormalizowana: 98% (Hs)/109% (Hi) •    Dopuszczalne ciśnienie robocze: 6 bar •    Wysoka niezawodność i długa żywotność dzięki odpornej na korozję powierzchni Inox-Crossal ze stali szlachetnej •    Powierzchnia Inox-Crossal zapewnia bardzo skuteczne przekazywanie ciepła i wysoki stopień kondensacji •    Efekt samooczyszczania, dzięki gładkiej powierzchni stali szlachetnej •    Dotrzymanie najostrzejszych wartości granicznych emisji •    Niskoemisyjne spalanie, dzięki przelotowej komorze spalania o niskim obciążeniu cieplnym •    Łatwe wstawianie, dzięki dzielonej konstrukcji kotła •    Dwa króćce powrotu, dla optymalnego pod względem kondensacji wpięcia do instalacji •    Regulator Vitotronic usytuowany z boku, na wysokości oczu, ułatwia sterowanie i kontrolę pracy urządzenia •    Możliwość stosowania wszystkich powszechnie stosowanych palników gazowych

Źródło: materiały firmy Viessmann