Zmiany w Polskiej Energetyce

Zgodnie z raportem opracowanym przez firmę PRM: „Budownictwo energetyczne w Polsce 2010 – Prognozy rozwoju i planowane inwestycje” największe przyrosty nowych mocy wytwórczych w energetyce spodziewane są na lata 2014 – 2016, do czego przyczyni się oddanie do użytku bloków o mocy 8-10 tyś. MW.

Poważne inwestycje planują zagraniczni inwestorzy działający na rynku polskim (Vattenfall, RWE, GDF SUEZ, CEZ, EDF oraz Fortum) oraz polskie cztery największe grupy energetyczne (PGE, Tauron, Energa oraz Enea). Znaczące przedsięwzięcia wystąpią również w  branży odnawialnych źródeł energii.

W sektorze energetyki odnawialnej najlepsze perspektywy ma energetyka wiatrowa. Rynek ten jest ciągle rozwijającym się. Szacuje się. Że średnioroczny wzrost zainstalowanej mocy kształtować się będzie na poziomie 800-900 MW. Rynek ten jest wysoce perspektywiczny, ponieważ jego rozkwit dopiero się rozpoczyna. Rozwój tej gałęzi energetyki napotkać może jednak na liczne bariery, do których zaliczyć można brak jednolitej, wspólnej strategii rządowej oraz spójności w podejściu do energetyki wiatrowej poszczególnych resortów, długi okres realizacji inwestycji (4-7 lat), długi czas oczekiwania na turbiny wiatrowe (nawet do dwóch lat), brak koordynacji planów rozbudowy sieci przez dystrybutorów, a także praktykę rezerwowania mocy przyłączeniowej, co tworzy niejawny rynek obrotu uprawnieniami do przyłączenia.

Należy także brać pod uwagę, że o opłacalności inwestycji często decydują decyzje polityczne. W realizacji długoterminowych projektów energetycznych pod uwagę muszą być zatem brane regulacje, jakie będą obowiązywały w przyszłości. Jednak przyszłe rozwiązania prawne w sferze energetyki i ochrony środowiska są wciąż bardzo niepewne, w związku z czym podejmowanie konkretnych decyzji inwestycyjnych w obecnej chwili jest obarczone bardzo dużym ryzykiem. Przyczyni się to do tego, że nie wszystkie planowane inwestycje będą zrealizowane. A ich miejsca  mogą zająć nowe przedsięwzięcia, które nie zostały jeszcze ujawnione bądź znajdują się we wstępnej fazie przygotowania.


Źródło: PMR Publications, www.inwestycje.pl