Badanie wykorzystania energii odnawialnej w budynkach

Badanie wykorzystania energii odnawialnej w budynkach. Od maja ubiegłego roku śląskie konsorcjum naukowo-przemysłowe realizuje ogólnopolski projekt badawczy – „Zwiększenie wykorzystania energii z OZE w budownictwie”.

Naukowcy z Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Śląskiego, Euro-Centrum Parku Naukowo-Technologicznego, Głównego Instytutu Górnictwa oraz Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG prowadzą szeroko zakrojone badania. Ich celem jest opracowanie rekomendacji dotyczących wdrażania odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynkach w Polsce.

Opracowanie będzie przeznaczone dla czterech grup odbiorców :
•    architektów, projektantów i wykonawców,
•    właścicieli i zarządców budynków,
•    samorządów,
•    przedstawicieli urzędów centralnych odpowiedzialnych za budownictwo.

Odbiorcy otrzymają zestaw informacji, które w odpowiednim dla danej grupy zakresie ułatwią działania zwiększające wykorzystanie OZE w budynkach (szczegółowy opis produktów dla grup docelowych projektu  znajduje się w wykresie).Pierwszym etapem projektu jest diagnoza obecnej sytuacji – ocena ogółu zasobów energetycznych w kraju, dostępnych na rynku technologii wykorzystujących zieloną energię, warunków klimatycznych w określonych regionach i czynników finansowych związanych z inwestycjami w energię odnawialną w budownictwie.

Analizy prowadzimy m.in. na gotowych obiektach, które wykorzystują energię odnawialną – sprawdzamy ich efektywność energetyczną – mówi Katarzyna Papież-Pawełczak z PNT Euro-Centrum, kierownik jednego z zadań.

Równolegle badacze przygotowują nową metodologię oceny technicznej, ekonomicznej i ekologicznej wykorzystania OZE. Narzędzia pomogą ustalić optymalny dobór technologii i OZE właściwych dla danej lokalizacji, określonego typu budynków (zarówno wolnostojących obiektów mieszkalnych, jak i zespołów budynków czy biurowców) i uwzględnić stronę finansową inwestycji.

Efektem finalnym prac będzie po pierwsze program komputerowy do oceny wpływu struktury budynku na zapotrzebowanie energii i możliwość wykorzystania OZE oraz efektów energetycznych i ekologicznych zastosowanych rozwiązań. Po drugie, publikacja z rekomendacjami dotyczącymi wdrażania OZE.

W zaleceniach opracujemy szczegółową strategię zwiększenia udziału OZE w budownictwie – podkreśla Katarzyna Papież-Pawełczak.

Planowany czas zakończenia projektu to kwiecień 2013 roku.
Zadanie badawcze jest prowadzone w ramach strategicznego projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Zintegrowany system zmniejszania eksploatacyjnej energochłonności budynków”.
Liderem konsorcjum badawczego jest Politechnika Śląska.

Aby podbrać broszurę Badanie wykorzystania energi odnawialnej w budynkach kliknij:
TUTAJ