Deklaracja współpracy na rzecz rozwoju energetyki geotermalnej w Polsce podpisana

- Zakładamy rozwój potencjału energetyki geotermalnej z obecnych 80 kiloton (KT) do 350 KT w 2030 r. - powiedziała wiceminister gospodarki Joanna Strzelec-Łobodzińska podczas konferencji poświęconej geotermii, która odbyła się 8 marca br. w Sejmie. Podczas spotkania podpisano Deklarację współpracy na rzecz rozwoju energetyki geotermalnej w Polsce.


Dokument, w formie otwartego porozumienia, ma na celu mobilizowanie środowisk zajmujących się badaniami i eksploatacją źródeł geotermalnych do współpracy nad zwiększaniem udziału tego typu źródeł w krajowym bilansie energetycznym. Deklarację podpisali Henryk Jezierski - główny geolog kraju, wiceminister gospodarki Joanna Strzelec-Łobodzińska, przewodniczący podkomisji stałej ds. energetyki sejmowej Komisji Gospodarki Andrzej Czerwiński oraz Beata Kępińska - prezes Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego.

Jak poinformowała wiceminister gospodarki, Polityka energetyczna Polski zakłada wzrost udziału energii odnawialnej w finalnym zużyciu energii do poziomu 15 proc. w 2020 r. Jej zdaniem, rozwój OZE, w tym geotermii, pomoże uniezależnić Polskę od zewnętrznych dostaw.

Wobec tak sprecyzowanych celów MG zamierza wprowadzić nowe regulacje, które zmniejszą obciążenia nakładane na firmy zajmujące się badaniami i eksploatacją OZE. Wiceminister gospodarki przypomniała także, że w tym roku Polska musi wdrożyć unijną dyrektywę o odnawialnych źródłach energii. - Skłoniło to nas do weryfikacji systemu wsparcia stosowanego aktualnie dla energii odnawialnej. Zmiany dotyczyć będą zróżnicowania pomocy dla poszczególnych rodzajów energii zielonej – zapowiedziała.

Możliwości pozyskiwania środków na ten cel zaprezentowała Anna Kacprzyk, dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich MG. W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko przewidziano na ten cel 352,46 mln zł. O dodatkowe dotacje na badania firmy mogą się ubiegać się także z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Organizatorami konferencji była Podkomisja stała ds. energetyki Komisji Gospodarki Sejmu RP, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Środowiska oraz Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne. Kolejna konferencja podczas której nastąpi weryfikacja i kontrola przyjętych założeń odbędzie się za pół roku.

W konferencji udział wzięli m.in. : Henryk Jacek Jezierski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, Andrzej Czerwiński - przewodniczący Podkomisji Stałej ds. Energetyki Komisji Gospodarki Sejmu RP, Henryk Majchrzak - dyrektor Departamentu Energetyki MG, Beata Kępińska - Prezes Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki