Jak oszczędza się energię w Warszawie?

Wyłączanie zbędnego oświetlenia, racjonalne ogrzewanie, zakup energooszczędnych żarówek i termomodernizacja, to najczęściej podejmowane przez mieszkańców Warszawy działania, których celem jest ograniczenie zużycia energii.

Kampania edukacyjna Warszawskie Ciepło sprawdziła, co warszawiacy wiedzą o oszczędzaniu energii, a w szczególności  o oszczędzaniu ciepła.

Deklarujemy, że oszczędzamy energię, ale nie wiemy, co pochłania jej najwięcej.
Jak wynika z raportu „Ogrzewanie a oszczędzanie energii w Warszawie”, który powstał w ramach kampanii edukacyjnej Warszawskie Ciepło, wiedza warszawiaków na temat sposobów oszczędzania ciepła jest duża. Zarówno mieszkańcy, jak i przedstawiciele firm oraz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych deklarują podejmowanie działań, których celem jest ograniczenie zużycia energii.  Wśród podejmowanych działań mieszkańcy stolicy najczęściej wymieniali gaszenie niepotrzebnych świateł (89%), zakup energooszczędnych żarówek (79%), termomodernizację (74%) oraz racjonalne ogrzewanie (a więc m.in. regulację temperatury, korzystanie z termostatów – 73%). Co ciekawe, mimo iż tylko 5% badanych warszawiaków uważa, że najwięcej energii w gospodarstwie domowym pochłania oświetlenie, to właśnie oszczędzanie światła uplasowało się na pierwszym miejscu spośród różnych działań ograniczających zużycie energii.

Co jeszcze, zdaniem ankietowanych, pochłania większość energii, jaką zużywamy na co dzień? Mieszkańcy Warszawy są zdania, że najwięcej energii pobierają urządzenia elektryczne i elektroniczne – tak uważa 38% respondentów. Zapewne dlatego aż 72% ankietowanych warszawiaków decyduje się na zakup energooszczędnego sprzętu AGD. To błędne przekonanie ma również większość przedstawicieli firm i instytucji – w tej grupie aż 43% wskazało tę odpowiedź.

W przeciwieństwie do wyżej wymienionych grup, większość zarządców nieruchomości i przedstawicieli wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych (66%) zdaje sobie sprawę z faktu, że to ogrzewanie pochłania najwięcej energii (wg danych GUS-u ogrzewanie to ponad 71% energii zużywanej w gospodarstwach domowych). Dlatego też ograniczenie zużycia ciepła w budynkach powinno stać się priorytetem.

Znamy sposoby oszczędzania ciepła.
Warto zauważyć, że wszystkie ankietowane grupy wykazują dobrą spontaniczną znajomość sposobów obniżania kosztów ogrzewania. Różnorodność odpowiedzi wymienianych przez respondentów świadczy o dużej świadomości tematu.
W odniesieniu do omawianej problematyki, największą wiedzę posiadają zarządcy budynków oraz przedstawiciele wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Jednak również warszawiacy oraz przedstawiciele firm i instytucji bardzo dobrze poradzili sobie z odpowiedzią na to pytanie. Wśród wszystkich badanych najczęściej wskazywano na takie metody obniżania zużycia ciepła jak m.in. regulacja temperatury w poszczególnych pomieszczeniach oraz termomodernizacja (w tym wymiana okien, grzejników, ocieplenie budynku). Mieszkańcy oraz przedstawiciele firm i budynków użyteczności publicznej wymieniali również racjonalne wietrzenie pomieszczeń (odpowiednio 86% i 80%) oraz odsuwanie mebli i innych sprzętów od kaloryferów (odpowiednio 71% i 69%).

Nie znamy kosztów ogrzewania.
Jak wynika z raportu Warszawskiego Ciepła, ankietowani nie tylko rzadko zdają sobie sprawę z tego, że to ogrzewanie generuje największe zużycie energii w gospodarstwach domowych, ale dodatkowo ponad 60% z nich nie zna odpowiedzi na pytanie o jego koszty. Mimo, że koszty ogrzewania stanowią istotny procent kosztów eksploatacyjnych mieszkania, zaledwie 2% ankietowanych mieszkańców stolicy, rozważając zakup mieszkania, kieruje się przede wszystkim sposobem
i kosztami jego ogrzewania. Pierwsze kryterium przemawiające za nabyciem lokalu stanowi najczęściej cena (dla 37% to czynnik najważniejszy, a dla 26% – drugi  w kolejności). Nie mniej ważna jest lokalizacja – 26% warszawiaków stawia ją na pierwszym miejscu.

Raport „Ogrzewanie a oszczędzanie energii w Warszawie” pokazuje, że aż 1/3 wszystkich ankietowanych nie ma świadomości, że zwiększenie efektywności energetycznej budynków, a więc zmniejszenie ilości energii, jaka zużywana jest na ich ogrzanie, ma wpływ na emisję CO2.

Jak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie kampanii Warszawskie Ciepło, potrzeba edukacji na temat czynników odpowiadających za emisję CO2 do atmosfery oraz sposobów pozwalających na jej redukcję jest wciąż aktualna. Rozsądne gospodarowanie ciepłem pozwala ograniczyć emisję dwutlenku węgla, co przyczynia się do poprawy stanu środowiska naturalego, a przez to do polepszenia standardu życia w Warszawie.

źródło: Agencja PR dla kampanii Warszawski Ciepło