Jak wybrać odpowiedni strop?

Dom energooszczędny: jak wybrać odpowiedni strop? Domy energooszczędne stały się na przestrzeni ostatnich lat bardzo popularne.

Jest to jednak trend, w którym możemy wskazać praktycznie same plusy. Dzięki zastosowaniu odpowiednich materiałów do budowy domu możemy zaoszczędzić zarówno własne pieniądze, jak i pomóc chronić środowisko.
Filozofia budowania domów energooszczędnych zakłada, że do oszczędności energii może przyłożyć się niemal każdy element składowy budynku.

Jak pokazują dane statystyczne, energia zużywana w krajach Unii Europejskiej na ogrzanie wszelkiego rodzaju budynków stanowi ponad 40% całkowitego zużycia energii pierwotnej. Ponadto wyniki prowadzonych analiz wskazują, że blisko 80% energii zużywanej w budynkach na potrzeby grzewcze może zostać ograniczona przez właściwe ich ocieplenie. Z tego też powodu, własności termoizolacyjne komponentów wykorzystywanych do budowy budynków są jednymi z ich podstawowych parametrów użytkowych [dane na podstawie: Komisja Europejska: Greek Paper „Twards a European Strategy for a Security of Energy Supply”, Bruksela, 29 listopada 2000, s 105; Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.: Inteligentna Energia dla Europy”. Broszura na zamówienie Ministerstwa Gospodarki, Warszawa 2002, s. 8].

Zmniejszenie poziomu wykorzystywanej energii mogą wspomóc nie tylko odpowiednie okna i drzwi (które powinny posiadać współczynnik przepuszczalności termicznej na poziomie około 0,85 W/m2 K) – z czym się zwykle kojarzą - ale nawet odpowiedni projekt rozmieszczenia poszczególnych pomieszczeń w budynku. Energię w budynkach można także zaoszczędzić montując odpowiednie stropy.

Strop oddziela kondygnacje i sprawia, że budynek jest stabilny. Do głównych zadań stropu należy bowiem przeniesienie obciążeń użytkowych na poszczególne elementy nośne (ściany, słupy). W Polsce najczęściej stosowanymi stropami są:

- stropy gęsto żebrowe,
- stropy monolityczne-żelbetowe zalewane w całości na budowie,
- stropy z płyt prefabrykowanych.

To jaki strop zostanie użyty na naszej budowie zależy głównie od projektanta, dlatego warto zwrócić jego uwagę na stropy, przy pomocy których można zaoszczędzić energię z korzyścią dla domowego budżetu oraz środowiska naturalnego.

Wielu producentów działających w branży budowlanej oferuje produkty, które umożliwiają budowę domu w duchu energooszczędnej filozofii. Przykładem tego typu produktu może być system stropowy KONBET TERMO SYSTEM. System ten występuje w trzech wariantach:
- z pustakiem 10-komorowym TERIVA TERMO,
- z pustakiem keramzytowym sześciokomorowym TERIVA PLUS,
- z pustakiem (kształtką) styropianową TERIVA LIGHT.W domach jednorodzinnych ilość ciepła, które „ucieka” przez dach waha się w granicach od 10 do 15% całkowitych strat ciepła. Według przepisów budowlanych każdy dach powinien być zaprojektowany tak, aby współczynnik Uw wynosił: U ≤ 0,3 W/(m2 K).

Firma KONBET przeprowadziła trwające ponad 12 miesięcy badania teoretyczne i empiryczne związane z przewodnictwem cieplnym i szeroko pojętą wymianą ciepła w stropach.

 
Termogram bocznej powierzchni próbki pustaka stropowego starej generacji, 12-komorowego poddanej działaniu jednowymiarowego strumienia ciepła o gęstości 550W/m2 (kierunek przepływu ciepła od dołu do góry) z naniesionymi trzema pionowymi liniami (Li1 – Li3)

Rezultaty prowadzonych badań udowadniają, że umieszczenie w konstrukcji stropu pustaków o dużej objętości komór powietrznych przyczynia się do ponad czterokrotnej poprawy własności termoizolacyjnych.

Własności termoizolacyjne są jednym z ważniejszych parametrów użytkowych stropów. Zastosowanie energooszczędnych rozwiązań stropowych może w istotny sposób przyczynić się do polepszenia klasy energetycznej budynku, dzięki czemu jego eksploatacja będzie pochłaniała mniej kosztów związanych z ogrzewaniem.

Przywiązanie większej wagi do energooszczędnych właściwości stropów ma również znaczenie ze względu na aspekt ekologiczny. W Polsce głównym źródłem ciepła w układach centralnego ogrzewania są procesy spalania. Ubocznym skutkiem spalania jest emisja do atmosfery spalin, a przede wszystkim CO2 i różnego rodzaju pyłów. Jeśli w konstrukcji budynków zastosujemy stropy o dobrej izolacyjności cieplnej, zmniejszymy zapotrzebowanie na ciepło w sezonie grzewczym – oszczędzamy pieniądze i ograniczamy zanieczyszczenie środowiska.

 

Źródło: KONBET