Mielec stawia na energię odnawialną

Kolejne dwa projekty inwestycyjne przygotowane przez samorząd miasta uzyskały unijne dofinansowanie. Tym razem wsparte będą: budowa kolektorów i pomp ciepła na krytej pływalni oraz termomodernizacja dwóch przedszkoli.


Projekt związany z budową kolektorów przy krytej pływalni przy ul. Powstańców Warszawy przewiduje zakrycie części rowu „Trześń” i ustawienie tam wymienników oraz budowę pomp ciepła. Wartość tej inwestycji to 2 209 734 zł, z czego 1 857 261 zł to kwota dofinansowania w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna, działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013. Pozostałą część pokryje miasto ze swojego budżetu. Monika Szczodry, kierownik Biura Pozyskiwania Funduszy i Rozwoju Miasta w mieleckim magistracie podkreśla, że ta inwestycja oznacza szereg korzyści dla Mielca.

Pracownicy mieleckiego magistratu już przygotowują pierwszy z przetargów związanych z tą inwestycją, która zakończyć ma się w październiku br. Drugi z projektów, który uzyskał wsparcie z RPO WP to termomodernizacja Przedszkoli Miejskich 9 i 13. Inwestycja przewiduje ocieplenie ścian i stropodachów oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Wartość prac to 1 341 217 zł, z czego ponad 839 tysięcy będzie stanowić dofinansowanie. W przedszkolu nr 13 prace już się zakończyły, a w „dziewiątce” zakończą się w listopadzie.

Dodatkowo projekt zakłada, iż w przedszkolu nr 9 zostanie zamontowana mini elektrownia wiatrowa (turbina wiatrowa – o mocy 3,0 kW). Energia pozyskana z turbiny będzie przeznaczona bezpośrednio do wspomagania podgrzania ciepłej wody użytkowej. Dzięki temu rozwiązaniu rocznie uzyskamy 6,48 GJ energii cieplnej tj 1,8 MWh , która częściowo zaspokoi potrzeby użytkowników na ciepłą wodę. Rozwiązanie to jest ekonomicznie uzasadnione w podanej lokalizacji, gdyż największy uzysk energii z turbin wiatrowych otrzymujemy w okresach zimowych.
 

Źródło: Radio VIA