Spotkanie wicepremiera Pawlaka z francuskimi przedsiębiorcami- modernizacja energetyki impulsem do rozwoju współpracy

– Dobre prognozy gospodarcze dla Polski oraz inwestycje energetyczne i infrastrukturalne z pewnością przyczynią się do dalszego rozwoju współpracy polsko-francuskiej – powiedział wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak na spotkaniu z przedsiębiorcami zrzeszonymi we Francuskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Polsce. Spotkanie odbyło się 8 marca br. w Warszawie.


Wicepremier Waldemar Pawlak przypomniał, że nasz kraj najlepiej ze wszystkich państw UE poradził sobie ze światowym kryzysem ekonomicznym. – Jako jedyni w Unii osiągnęliśmy w 2009 r. wzrost PKB - na poziomie 1,7 proc. – wyjaśnił.

Wiceszef rządu dodał, że Polska jest także wysoko oceniana przez międzynarodowych ekspertów. – W ubiegłorocznym rankingu World Investment Prospects Survey uplasowaliśmy się na 11. miejscu pod względem czynników sprzyjających napływowi bezpośrednich inwestycji zagranicznych – zauważył wicepremier. – Naszą przewagę konkurencyjną stanowią m.in. wysokie kwalifikacje pracowników, duży rynek wewnętrzny oraz dobra sytuacja gospodarcza na tle innych państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej – powiedział szef MG.

Kolejnym impulsem do rozwoju współpracy polsko-francuskiej będzie, zdaniem wicepremiera, planowana modernizacja polskiej energetyki. – Ten wielki program inwestycyjny stwarza szanse na realizację przedsięwzięć biznesowych z francuskimi firmami – poinformował wicepremier Pawlak. – Nawiązaliśmy współpracę i wykorzystujemy francuskie doświadczenia w zakresie kształcenia kadr dla instytucji i przedsiębiorstw związanych z energetyką jądrową – dodał.

Wicepremier Pawlak zaznaczył, że perspektywicznymi obszarami polsko-francuskiej kooperacji może być także infrastruktura i ochrona środowiska. – Wspólne projekty mogą zostać przeprowadzone w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, w którym Francja ma bogate doświadczenia – podsumował minister gospodarki.

Francja jest czwartym partnerem handlowym Polski, po Niemczech, Rosji i Włoszech. W 2009 r. wzajemne obroty osiągnęły wartość 11,5 mld euro, z czego eksport Polski do Francji wyniósł 6,5 mld euro, a import około 5 mld euro. Po wielu latach ujemnego dla Polski salda w wymianie handlowej z Francją, obserwujemy odwrotne zjawisko. W 2009 r. nasza nadwyżka w handlu wyniosła 1,7 mld euro.