Szkolenia z efektywności energetycznej dla młodzeży w Zabrzu

O tym jak płacić za oświetlenie mieszkania nawet pięć razy mniej - URE radzi młodzieży ze śląskich szkół.


Zmiana codziennych przyzwyczajeń, a w tym korzystanie z energooszczędnych urządzeń, pozwoli zmniejszyć opłaty za energię elektryczną od 5% do 15 %, a przy rozsądnym zarządzaniu ogrzewaniem domu i wody wykorzystywanej w gospodarstwie domowym można zaoszczędzić nawet do 35% opłat - wyjaśniali uczniom zabrzańskich szkół średnich eksperci URE.

Główną atrakcją przeprowadzonych w Zabrzu warsztatów dla młodzieży były eksperymenty i doświadczenia prezentujące wpływ różnych typów urządzeń na oszczędność zużywanej energii. Uczniowie obserwowali między innymi różnicę w poborze energii przez żarówkę tradycyjną i energooszczędną; mogli się również przekonać o skutkach pozostawiania w stanie „biegu jałowego” urządzeń zwykle wykorzystywanych dorywczo wyliczając koszt energii pobranej przez włączoną do sieci, a nieobciążoną ładowarkę telefonu komórkowego. Doświadczenie wykazało, że roczne zużycie energii obecnie dostępnych na rynku ładowarek do telefonu komórkowego oscyluje w granicach 2 -10 kWh (w zależności od technologii ich wykonania).

Pomiary prowadzone podczas warsztatów pokazały także, że roczne zużycie energii przez świecącą nieprzerwanie tradycyjną żarówkę o mocy 60 W (przy napięciu 230 V) - to ok. 504 kWh, natomiast roczne zużycie energii przez 11-watową świetlówkę energooszczędną (odpowiednik żarówki tradycyjnej 60W) - to ok. 101 kWh. Oznacza to, że używając energooszczędnych świetlówek możemy płacić za oświetlenie mieszkania pięć razy mniej!

Warto także pamiętać, sumaryczny pobór energii elektrycznej urządzeń - nawet w stanie spoczynku - znajdujących się w gospodarstwie domowym, które są trwale włączone do sieci, nie pozostaje obojętny dla domowego budżetu. Z punktu widzenia konieczności wytworzenia dodatkowej energii zużywanej w ten sposób przez ogół odbiorców ma to również określony wpływ na obciążenie środowiska.

Z pojęciem efektywności energetycznej ściśle związane jest pojęcie oszczędzania energii elektrycznej, ciepła oraz paliw gazowych. Poznanie zasad dotyczących efektywnego wykorzystywania tych mediów, w dłuższej perspektywie czasu powinno utrwalić zachowania prowadzące do zmniejszenia ich konsumpcji przy jednoczesnym zachowaniu komfortu życia. Wśród możliwych do podjęcia działań oszczędnościowych są zarówno takie, które wymagają poniesienia nakładów finansowych, jak i takie, które można wdrożyć od razu, bez udziału dodatkowych środków.

Przedstawiając młodzieży poszczególne kierunki oszczędzania, eksperci URE zwracali uwagę m. in. na zmianę przyzwyczajeń, odpowiedni dobór źródeł energii oraz ofert jej sprzedawców, a także na aspekty sprawności energetycznej stosowanych urządzeń.

W styczniu Południowy Oddział Terenowy URE z siedzibą w Katowicach zapoczątkował cykl szkoleń dla młodzieży pod nazwą „Efektywność energetyczna bez tajemnic”. Pierwsze warsztaty odbyły się 25 i 26 stycznia 2010 r. w Zabrzu w Zespole Szkół Spożywczych, w Zespole Szkół Nr 17 oraz w Zabrzańskim Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego.

Źródło: www.ure.gov.pl