Straty ciepła przez okna – jak temu zapobiec?

straty ciepla przez otoczenie

Istotnym elementem przy oszczędnościach w ogrzewaniu jest odpowiednia izolacja budynku.

Niestety stare przepisy budowlane nie stawiały wymogów termicznych, co wiąże się z tym, że budynki te mają znaczne straty cieplne do otoczenia. Budownictwo dzisiejsze jest już całkiem inne. Przede wszystkim bierze się pod uwagę odpowiednie docieplenie ścian, izolację okien czy też wentylację.

Ocieplenie domu uzależnione jest od dezycji właściciela, ale najlepiej jest zasięgnąć informacji u specjalisty. Zakres prac remontowych dokładnie musi być dopasowany do budynku, w przeciwnym razie nie osiągniemy zamierzonego przez nas efektu.

Straty cieplne w budynku kształtują się na następujących poziomach :
- wentylacja 30 – 40%, 
- dach 10 – 15%,
- okna 15 – 25%,
- ściany 20 – 30%,
- piwnica 3 – 6%.

Najważniejszym elementem w naszym domu są okna, które nie tylko dostarczają nam  światła do pomieszczenia ale i zapewniają dopływ świeżego powietrza. Oto kilka metod, za pomocą których straty cieplne do otoczenia przez okna są znacznie niższe:

1.Wymiana okien
Najbardziej rozpowszechnioną i skuteczną metodą jest wymiana okien na nowe. Dzisiejszy rynek oferuje bardzo wiele typów okien począwszy od drewnianych po aluminiowe, szklonych podwójnie lub potrójnie. Nowe okna charakteryzują się szczelnością, akustycznością oraz dobrą izolacyjnością cieplną. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie współczynnik przenikania ciepła dla okien powinien wynosić maksymalnie 1,7 (W/m2K) dla IV i V strefy klimatycznej Polski oraz 1,8 (W/m2K) dla I,II i III.

W przypadku okien mamy do czynienia ze współczynnikami :
Ug – współczynnik przenikania ciepła przez szyby,
Uf – wpółczynnik przenikania ciepła przez ramy,
Uw – współczynnik przenikania ciepła dla całego okna.

Najczęściej producenci okien podają Ug gdyż jest on stosunkowo wysoki, w przeciwieństwie do pozostałych. Wartość Uw zaniżana jest przez Uf, gdyż ramy są najzimniejszym elementem składowym całego okna.

2.Uszczelnianie okien
W przypadku kiedy nie mamy nowych okien stosuje się tzw. taśmy spienione z tworzyw sztucznych nakładane pomiędzy ramą okienną a ościeżnicą. Należy pamiętać, że złe wykonanie uszczelnienia może doprowadzić do deformacji stolarki okiennej a w konsekwencji do jeszcze większych strat cieplnych. Taśmy posiadają różne przekroje poprzeczne, więc z łatwościa można je dobrać do odpowiedniego typu okna. Ich żywotność to nawet kilkadziesiąt lat. Czasami zdarza się (głównie w budynkach wielopłytowych), że uszczelnienie potrzebne jest w szczelinach pomiędzy ościeżnicą i ścianą. Stosuje się wówczas piankę uszczelniającą, która tężejąc wypełnia szczelinę.

3.Dodatkowa szyba
Najczęściej w budownictwie stosowane są szyby podwójne, zespolone. Lepszym rozwiązaniem jest szyba potrójna, czyli od zewnątrz jest szyba pojedyncza, natomiast od wewnątrz podwójna, zespolona. Zastosowanie dodatkowej szyby może zmniejszyć straty cieplne nawet o 25%. Okna te wykonywane są na zamówienie. Innym elementem poprawiającym izolacyjność  okien jest zastosowanie w szybie zespolonej gazu o lepszych parametrach izolacyjnych. Zamiast powietrza stosuje się argon, krypton lub ksenon.

4.Odpowiedni rodzaj szkła
Popularne w ostatnim czasie stało się stosowanie specjalnych szkieł, których właściwości umożliwiają „sterowanie” promieniami słonecznymi. Szyby tworzone są ze szkła z odpowiednią powłoką lub z dodatkami w masie. Szkła przeciwsłoneczne wyposażone są w dodatkowe powłoki barwne, które odbijają światło. Szkło przeciwsłoneczne absorpcyjne, które przebarwiane jest w masie, tłumi promieniowanie słoneczne i cieplne poprzez zwiększoną absorpcję. Ten typ szkła najczęściej stosuje się na elewacjach budynków. Aby zapobiec stratom cieplnym stosuje się szkło z powłoką niskoemisyjną. Jest to przeźroczysta szyba, która przepuszcza promieniowanie słoneczne do wewnątrz budynku, ale zatrzymuje promieniowanie cieplne od ścian i przedmiotów znajdujących się wewnątrz.

5.Okiennice, żaluzje i rolety.
Dodatkową izolacją dla okien są okiennice, żaluzje lub rolety. Miarą dobrego wykonania okiennic jest brak przepływu powietrza po ich zamknięciu. Powinny one stanowić szczelną przegrodę. Zbudowane  są z drewnianych deszczułek pomiędzy którymi umieszcza się warstwę styropianu lub wełny mineralnej. Innym przykładem są okiennice wewnętrzne składane harmonijkowo. Tak samo jak w przypadku okiennic zewnętrznych powinny być odpowiednio docieplone. Rolety zewnętrzne to również doskonały sposób na uniknięcie strat cieplnych przez okna. Wykonuje się je nie tylko z drewna ale i również z aluminium lub plastiku, a listewki łączy się przegubowo.

6.Firanki i zasłony
Przede wszystkim firanki i zasłony nie powinny zasłaniać grzejników. Gdy są one długie, to oprócz efektywnego wyglądu powodują, że cały strumień ciepła z grzejników kierowany jest na okno. Należy pamiętać szczególnie w zimie, że powinny one spełniać funkcję izolacyjną.

Wskazówki jak zatrzymać ciepło w domu, a przy tym zminimalizować straty do otoczenia są szczególnie przydatne w zimie, gdzie koszty ogrzewania są duże. Każdy z nas ucieszyłby się zarówno z miłej ciepłej atmosfery w domu jak i małego rachunku za ogrzewanie.

Joanna Szeremeta
Źródło :
www.ekologicznegminy.instytut-karpacki.org
RIM z dnia 6 listopada 2008 roku
Magazyn Instalatora , nr 3 , marzec 2010
www.projektoskop.pl