W instalacjach bazujących na starych kotłach węglowych utrzymywanie stałej temperatury zasilania systemu miało sens, gdyż zapewniało efektywną pracę całego układu grzewczego. Rozwój technologii zachęca jednak do odrzucenia starych przyzwyczajeń. Nowoczesne urządzenia, tj. kotły gazowe, są bardziej elastyczne – możemy zredukować moc, bez znaczących strat na sprawności.

Tu pojawia się miejsce dla regulatorów pracy urządzeń grzewczych. Pozwalają one w prosty sposób efektywnie zarządzać dystrybucją ciepła w budynku. Kocioł spala paliwo bardziej ekonomicznie, a my możemy zaoszczędzić.

Jak działa regulator pokojowy?

Zadaniem regulatora pokojowego jest utrzymanie temperatury pomieszczenia, w którym jest zamontowany, na poziomie ustawionym przez użytkownika. Sposób jego realizacji może być różny – od sterowania pracą urządzenia grzewczego, po regulację przepływu w instalacji.

Regulator tego typu nie bierze pod uwagę czynników zewnętrznych. Nie ma możliwości „przewidzenia” spadku temperatury w pomieszczeniu, więc nie dobierze parametrów zasilania grzejnika, by jej zapobiec – zareaguje dopiero, gdy rzeczywiście zrobi się chłodniej.

regulator-pokojowy

źródło: TECH

Gdzie go zamontować?

Poprawność pracy regulatora pokojowego jest ściśle związana z miejscem jego zamontowania. Instalujemy go w pomieszczeniu, którego temperaturę możemy uznać za reprezentatywną dla całego budynku. Zwykle jest to pokój dzienny. Musimy jednak pamiętać, że nie zawsze będzie to dobry wybór. Przykładem może być sytuacja, gdy w naszym salonie pojawiają się goście lub rozpalamy kominek. Temperatura, na skutek dodatkowych zysków ciepła, rośnie, wówczas regulator zmniejsza moc kotła lub wyłącza go. Dla pokoju dziennego jest to jak najbardziej zasadne, natomiast w pozostałych pomieszczeniach może zrobić się zbyt zimno.

Z powodu ryzyka zafałszowania temperatury wewnętrznej powinniśmy unikać montażu regulatorów na ścianach zewnętrznych – gdyż zwykle są chłodniejsze niż reszta pomieszczenia. Nie powinniśmy również utrudniać cyrkulacji powietrza wokół urządzenia poprzez zainstalowanie go za zasłonami, firankami, szafkami. Także wystawienie regulatora na działanie promieni słonecznych będzie złym rozwiązaniem, podobnie jak montaż w pobliżu drzwi zewnętrznych – w pierwszym przypadku temperatura będzie sztucznie zawyżona, w drugim – wręcz przeciwnie.

Podsumowując – urządzenie to najlepiej zamontować na ścianie wewnętrznej pomieszczenia, w którym rzadko występują nadmiarowe zyski ciepła, na wysokości ok 1,5 m nad podłogą.

Regulator pogodowy

Regulator pogodowy uzależnia pracę systemu grzewczego od temperatury zewnętrznej. Ochłodzenie na zewnątrz powoduje zwiększenie ilości energii cieplnej dostarczanej do budynku. Urządzenie nie reaguje na rzeczywiste zmiany temperatury w pomieszczeniu, a „przewiduje” je na podstawie temperatury zewnętrznej. Użytkownik w tym wypadku dobiera odpowiednią krzywą grzewczą.

Montując czujnik temperatury zewnętrznej, powinniśmy unikać ścian mocno nasłonecznionych, wystawionych na silne działanie czynników atmosferycznych.

Co wybrać? Prawda leży po środku!

oszczedzanieRegulator pogodowy zapewni najniższe koszty eksploatacji kotła. Zwłaszcza w przypadku kotła kondensacyjnego, gdyż obniżenie temperatury wody na powrocie z instalacji skutkuje zwiększeniem efektu kondensacji i podniesieniem sprawności urządzenia. Sprawdzi się również w przypadku kotła na paliwo stałe, gdyż „przewidując” zmiany temperatury zapobiegnie gwałtownym zmianom jego mocy, poprawiając żywotność. Jest to optymalne rozwiązanie dla ogrzewania podłogowego, gdyż regulacja z wyprzedzeniem pozwoli na zmniejszenie wpływu bezwładności instalacji na komfort cieplny. Niestety, układ nie zareaguje na wewnętrzne zyski ciepła pochodzące od ludzi lub urządzeń oraz zyski słoneczne.

Jeśli mamy zainstalowane szybko reagujące źródło ciepła (np. kocioł gazowy) i układ dystrybucji o małej bezwładności (np. grzejniki płytowe), zastosowanie regulatora pokojowego zapewni nam najwyższy komfort cieplny. Z drugiej strony jednak zmiany mocy będą bardziej dynamiczne, co spowoduje wzrost kosztów.

Istnieje również trzeci typ regulatorów – regulatory mieszane. Łączą one cechy obu omówionych rozwiązań.  Element pogodowy steruje pracą urządzenia grzewczego – w zależności od temperatury zewnętrznej, a temperaturę w pomieszczeniach do wymagań użytkownika dostosowuje regulator pokojowy, korygując temperaturę zasilania grzejników. Jest to rozwiązanie optymalne, minimalizujące koszty i maksymalizujące komfort cieplny.

Opracowano na podstawie tekstów Eweliny Podlewskiej oraz materiałów firmy TECH.

Bartłomiej Tomczyk

Redaktor Termomodernizacja