W systemach z pompą ciepła wybór konkretnego urządzenia jest szczególnie istotny, gdyż od niego zależy komfort użytkowania instalacji czy też zapewnienie odpowiednich parametrów grzewczych. Prawidłowy dobór pompy ciepła ma decydujący wpływ na późniejsze koszty eksploatacyjne systemu ogrzewania.

Przed przystąpieniem do doboru pompy ciepła należy przeprowadzić obliczenia zapotrzebowania na ciepło dla danego budynku [ZC] zgodnie z normą  PN–EN 12831. Po jego obliczeniu należy zdecydować się, w jakim systemie grzewczym: monowalentnym czy biwalentnym będzie pracowała pompa ciepła.

W budynkach nowych, o ile istnieje możliwość zbudowania odpowiednio dużego układu dolnego źródła, stosuje się system monowalentny, w którym pompa ciepła pokrywa 100% zapotrzebowania na energię cieplną budynku w całym przedziale temperatury zewnętrznej.

systemy pracy

Praca pompy ciepła w systemie monowalentnym
źródło: Dimplex

W sytuacjach, w których możliwość budowy instalacji dolnego źródła jest ograniczona, dla budynków nowych stosuje się system biwalentny równoległy monoenergetyczny, tj. współpracę pompy ciepła z grzałką elektryczną.

systemy pracy

Praca pompy ciepła w systemie monoenergetycznym równoległym
źródło: Dimplex

Modernizując instalację, można dobrać pompę ciepła w systemie biwalentnym alternatywnym, w którym pokrywa ona zapotrzebowanie z tytułu ZC do pewnej tylko temperatury zewnętrznej – najczęściej około -7 do -8°C – przy tej temperaturze następuje wyłączenie pompy ciepła i funkcję grzewczą przejmuje zamontowany w obiekcie np. kocioł olejowy czy gazowy.

systemy pracy

Praca pompy ciepła w systemie biwalentnym alternatywnym
źródło: Dimplex

Ciekawym rozwiązaniem jest współpraca pompy ciepła z kotłem stałopalnym. Dopóki nie używamy kotła stałopalnego, pompa ciepła pracuje w systemie monowalentnym (np. pompy gruntowe) lub monoenergetycznym (np. pompy powietrzne współpracujące z grzałką elektryczną). Kiedy zaczynamy używać kotła stałopalnego, przejmuje on incjatywę pokrycia zapotrzebowania na c.o. i c.w.u., pompa ciepła w czasie jego pracy jest wyłączona, następuje wtedy praca biwalentna alternatywna – praca tylko kotła stałopalnego.

systemy pracy

(kliknij aby powiększyć)
Współpraca pompy ciepła typu Split z kotłem grzewczym
źródło: Dimplex


Chcesz wiedzieć więcej?

Rozszerzoną wersję artykułu oraz inne ciekawe informacje z branży OZE znajdziesz w magazynie
GLOBEnergia+ 3/2017

Dimplex

Po prostu wyższa wydajność