Inwestycja w renowację istniejącej instalacji pozwoli na zredukowanie kosztów ogrzewania domu oraz podgrzewu wody użytkowej, a także poprawi komfort i bezpieczeństwo domowników. O czym należy pamiętać przy zamianie kotła tradycyjnego kondensacyjny?

1. Wkład kominowy

Instalując gazowy kocioł kondensacyjny należy pamiętać o odpowiednim i odpornym na kondensat systemie powietrzno-spalinowym. W kotłach kondensacyjnych spaliny „wypychane” są z kotła przez wentylator a nie „wysysane” na zasadzie naturalnego ciągu kominowego tak, jak ma to miejsce w kotłach z otwartą komorą spalania. W przypadku gdy instalujemy kocioł kondensacyjny w miejsce kotła tradycyjnego z otwartą komorą spalania, należy bezwzględnie dokonać modernizacji systemu kominowego stosując szczelny system kominowy łączony na uszczelki odporne na działanie kwaśnego kondensatu.

Można to wykonać na dwa sposoby. Pierwszy sposób to zastosowanie systemu koncentrycznego tzw. „rura w rurze”. Do istniejącego szachtu kominowego lub wkładu kominowego wprowadzamy nowy system koncentryczny. Drugim sposobem jest zastosowanie systemu tzw. typu „S”. Dzięki temu rozwiązaniu możemy wykorzystać istniejący szacht kominowy lub wkład kominowy, instalując w jego wnętrzu jedynie rurę spalinową. Zasys powietrza do procesu spalania będzie realizowany z przestrzeni między kominowej, natomiast spaliny zostaną odprowadzone zainstalowaną przez nas rurą spalinową. W przypadku wybrania tej opcji należy pamiętać o dokładnym wyczyszczeniu szachtu kominowego (wkładu kominowego), ponieważ zalegający w nim brud zanieczyści wentylator kotła, doprowadzając do uszkodzenia.

Ważne jest aby spadek komina był skierowany w kierunku kotła tak, aby kondensat mógł do niego spływać i dalej został odprowadzony do kanalizacji. Należy również pamiętać o tym z jakiego materiału wykonany jest istniejący wkład kominowy. Do kotłów kondensacyjnych należy zastosować komin wykonany ze stali nierdzewnej, odpornej na kwaśny kondensat. Jeżeli wkład kominowy był wykonany z aluminium należy go bezwzględnie usunąć, ponieważ kotły kondensacyjne nie mogą współpracować z systemem powietrzno-spalinowym wykonanym z tego materiału. Kondensat powstały podczas procesu spalania spowoduje powstawanie wżerów i doprowadzi do rozszczelnienia systemu powietrzno-spalinowego. Średnica istniejącego szachtu/wkładu kominowego również ma ogromne znacznie. Kotły Immergas standardowo posiadają wyjście powietrzno-spalinowe o średnicy 60/100 mm (gdzie 60 mm to średnica rury spalinowej, a 100 mm rury powietrznej). Jeżeli istniejący szacht/wkład kominowy ma mniejszą średnicę od podanych, nie można w nim zastosować systemu typu „S”.

2. Odprowadzenie kondensatu

Kotły kondensacyjne podczas pracy „produkują” kondensat – skroploną parę wodną, który należy odprowadzić do kanalizacji. Podczas wyboru miejsca instalacji tego rodzaju kotła należy uwzględnić odprowadzenie kondensatu. Warto pamiętać o ilości kondensatu. Na każdy metr sześcienny spalonego gazu ziemnego w warunkach domowych wykrapla się około od 1 do 3 litra kondensatu. Na przestrzeni całego roku może to dać łącznie nawet kilka tysięcy litrów.

3. Automatyka i sterowanie

Pełnię swoich możliwości kotły kondensacyjne rozwijają w określonych warunkach pracy.
Najwyższą sprawność osiągają, gdy temperatura wody po grzaniu ma około 40 – 50°C, a powracająca z obiegu centralnego ogrzewania jest jak najchłodniejsza. Oprócz oszczędnej i wydajnej technologii warto rozważyć wyposażenie kotła w tzw. automatykę – czyli urządzenia, które zoptymalizują pracę kotła i będą "pamiętać" o komforcie domowników. Na przykład regulator pokojowy, który odpowiednio włączy lub wyłączy kocioł, aby utrzymać temperaturę pomieszczeń w określonych wartościach. Z kolei regulator pogodowy, dzięki czujnikowi zewnętrznemu dostosuje pracę kotła do temperatury na zewnątrz. Programatory dobowe i tygodniowe zapamiętają godziny obecności i aktywności domowników.

4. Kocioł kondensacyjny a „stara” instalacja?

Często spotykamy się z pytaniem, czy kocioł kondensacyjny może współpracować ze „starą”
instalacją zaprojektowaną (dobraną) na parametry 80/60. Odpowiedź brzmi – TAK. Kotły kondensacyjne bardzo dobrze sprawdzają się w instalacji z grzejnikami żeliwnymi. Tego typu urządzenia posiadają dużą bezwładność termiczną – długo się nagrzewają i długo oddają zgromadzone ciepło. Dzięki temu kotły kondensacyjne mogą spokojnie pracować bez częstych zatrzymań palnika, co znacząco wpływa na ekonomie ich pracy. Doświadczenie pokazuje, że ilość ciepła potrzebna do ogrzania pomieszczenia będzie zapewniona nawet przy zasilaniu instalacji niskim parametrem rzędu 50°C.
SPECJALIŚCI IMMERGAS POLECAJĄ
Kotły firmy Immergas od lat posiadają te same rozstawy przyłączy zarówno w kotłach tradycyjnych jak i kondensacyjnych, co znacznie skraca czas montażu kotła kondensacyjnego w miejsce tradycyjnego. Doskonałym przykładem jest najnowszy model kotła kondensacyjnego Victrix Tera, który również jesteśmy w stanie zamontować w instalacji opartej na starszym modelu kotła. Poniżej prezentujemy zestawienie, które pomoże w doborze odpowiedniego zamiennika dla poprzednich rozwiązań.

 

 

 

 

źródło : Immergas

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.